Potpisan ugovor sa operaterima o izgradnji širokopojasne mreže

Potpisan ugovor sa operaterima o izgradnji širokopojasne mreže

U uredu gradonacelnika danas je potpisan  Sporazum o izgradnji širokopojasne infrastrukture za podrucje jedinica lokalne samouprave Liburnije (E-Županija) kojeg  su potpisali predstavnici Grada Opatije te opcina Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga i predstavnici operatora koji su u provedenoj javnoj raspravi iskazali komercijalni interes za izgradnju širokopojasne infrastrukture na liburnijskome podrucju, HT i RuNe Adria. Sporazum su potpisali gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic, nacelnici opcina Mario Cikovic (Matulji), Bojan Simonic (Lovran), Rikardo Staraj (Mošcenicka Draga) i Matija Patrcevic, strucnjak za poslovni razvoj EU BB programa HT-a te Saša Ukic, direktor Rune Adria, u nazocnosti Vanje Smokvine, voditelja projektnog tima iz PGŽ. U ime Grada Opatije kao nositelja projekta te u ime ostalih opcina Liburnije isticem svoje zadovoljstvo današnjim potpisivanjem sporazuma kojim ce se velikom broju kucanstava i tvrtki osigurati brzi pristup internetu što je nužan preduvjet ekonomskog i socijalnog razvitka našeg kraja, rekao je gradonacelnik Dujmic. Gradonacelnik Ivo Dujmic zahvalio je Primorsko- goranskoj županiji koja je svojom inicijativom omogucila provedbu ovog projekta, kao I clanovima projektnog tima, ustanovi REA Kvarner od kojih se ocekuje da ce i nadalje pružati tehnicku i strucnu pomoc u daljnjoj provedbi projekta do ispunjenja konacnog cilja tocnije – osiguravanja mogucnosti brzog pristupa internetu svakom kucanstvu na našem podrucju. Istakao je da je iskazan komercijalni interes iznad ocekivanja uz  uvjeren je da ce u roku na koji su se obvezali, do 2020. realizirati planirana ulaganja. Sve jedinice lokalne samouprave ovim sporazumom ce u okviru svojih ovlasti pružiti pomoc operatorima prvenstveno kroz obavještavanje javnosti o realizaciji Projekta kao i u postupku reguliranja medusobnih imovinsko pravnih odnosa. Projekt „e-Županija“ materijalizira razvojnu viziju Primorsko-goranske županije u svoja dva aspekta: inicira aktivnosti na neophodnoj transformaciji (PGŽ) u suvremenu, regionalnu elektronicku upravu te uvodi mjere za povecanje regionalne konkurentnosti i ukljucenje stanovništva u informacijsko društvo/zajednicu. Cilj realizacije projekta e-Županija i na liburnijskom podrucju je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za održivi, dugorocni, društveni i gospodarski razvitak na podrucju Grada Opatije te opcina Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija