POTPISANI UGOVORI O SURADNJI U PROJEKTU KANDIDATURE RIJEKE ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.

U Salonu Grada Rijeke danas su potpisani ugovori o suradnji u projektu kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Ugovori su potpisani izmedu Grada Rijeke i Grada Opatije, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te Grada Rijeke i Sveucilišta u Rijeci, a potpisali su ih gradonacelnik Rijeke Vojko Obersnel, gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina i rektor Sveucilišta u Rijeci Pero Lucin. Rijec je o partnerskim sporazumima koji reguliraju suradnju u organizaciji i pripremi kandidature za EPK2020. Ovom prigodom gradonacelnik Ivo Dujmic je izjavio: „Rijeka i Opatija niz godina suraduju na mnogim poljima, od sportskog do sektora kulture, i ta se dobra suradnja sada nastavlja, podupiranjem kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Opatija ce podupirati ovu kandidaturu na nacin da ce se ukljuciti u zajednicki rad na pripremi i promociji kulturnih projekata i iskoraka, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Svakako cemo se osloniti i na naše gradove prijatelje na tome putu, ali cemo iskoristiti i obljetnicu 170 godina razvoja turizma u zemlji, koju Opatija proslavlja cijele 2014. da promoviramo Rijeku i njezinu kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Zajednickim snagama radit cemo na postizanju tog cilja“ izjavio je Dujmic. Naznacio je da Opatija ubrzano radi na novoj infrastrukturi namijenjenoj kulturi (izgradnja Kulturno turistickog centra na mjestu starog kina, projekt natkrivanja Ljetne pozornice, itd). Grad Rijeka i Grad Opatija suradivat ce u organizaciji i pripremi kandidature za EPK2020, i to u organizaciji tribina, okruglih stolova i razgovora s ustanovama, organizacijama, dionicima i potencijalnim partnerima u kulturnom, turistickom i gospodarskom sektoru s ciljem predstavljanja kandidature Grada Rijeke za EPK te senzibiliziranja i ukljucivanja gradana i proces pripreme i provedbe projekta,  ali i na pripremi projekata za financiranje iz europskih fondova koji ce se uklopiti u program Rijeka EPK 2020  te koji su dio zajednicke kulturno-turisticke i razvojne strategije Grada Rijeke i Grada Opatije.  

Opatija