Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekata županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Doncic potpisao je s ravnateljem ŽLU Krk Andelkom Petrinicem, ravnateljem ŽLU Rab Vanjom Debelicem i ravnateljem ŽLU Opatija–Lovran–Mošcenicka Draga Zdravkom Debelicem ugovore o sufinanciranju projekata županijskih luckih uprava na podrucju Primorsko-goranske županije. Ugovori, kojima Ministarstvo ulaže ukupno 5 milijuna kuna, odnose se na dogradnju trajektnog pristaništa Valbiska (Krk), produljenje gata u trajektnoj luci Lopar (Rab), te gat za turisticke brodove u luci Opatija (Opatija). Loparu je dodijeljeno tri milijuna kuna, dok su druge luke dobile po milijun. Ministar Hajdaš Doncic najavio je da kroz Operativni program 2014-2020 Hrvatskoj na raspolaganju stoji oko 600 milijuna kuna za povezivanje s otocima. To znaci da je taj novac namijenjen županijskim luckim upravama i gradovima za uredenje operativne i manipulativne obale. Važno je naglasiti da sve luke koje žele sudjelovati u natjecajima iz fondova EU moraju biti spojene državnom cestom. Na pitanje novinara o dokapitalizaciji Luke Rijeka, ministar je rekao da država nece biti vecinski vlasnik nego pojedinacni najveci. Župan Komadina izrazio je zadovoljstvom izjavom ministra Hajdaša Doncica da Primorsko-goranska županija ima najbolju upravljacku strukturu upravljanja luckim podrucjima. “Ovih pet milijuna kuna dobro ce doci za projekte koji su u tijeku – Valbiska, Opatija i Lopar – ali imamo spremnih projekata u razini od 600 milijuna kuna koliko je ukupni potencijal fondova EU za Republiku Hrvatsku do 2020. godine. Tek nam slijedi jaci investicijski ciklus”, zakljucio je Komadina. “Dogradnja trajektnog pristaništa Valbiska” – Luka Valbiska predstavlja luku od osobite važnosti za Primorsko-goransku županiju, a dogradnjom trajektnog pristaništa, izgradnjom trece pristupne rampe omogucuje se istovremeno pristajanje tri trajekta odjednom te liniji Valbiska-Lopar osigurava siguran vez. Rijec je o projektu koji je zapoceo 2012. godine, a koji je Ministarstvo do sada vec sufinanciralo s 8,6 milijuna kuna, a ove godine za taj projekt dodjeljuje milijun kuna. Primorsko-goranska županija u projekt je uložila 2 milijuna kuna, a preostali iznos osigurala je Županijska lucka uprava Krk. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 15.621.785,39 kuna. Ugovor o sufinanciranju projekta “Produljenje gata u trajektnoj luci Lopar” – Cilj projekta je produljenje gata za 50 metara, cime ce se dobiti operativna obala za privez trajekata dužine 100 metara. Povecat ce se i sigurnost privezivanja trajekata u lošijim vremenskim uvjetima na državnoj liniji Lopar–Valbiska. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 8 milijuna kuna, od cega Ministarstvo sufinancira projekt s tri milijuna kuna, a Primorsko-goranska županija s ukupno 500 tisuca kuna financirala je izradu projektne dokumentacije, ŽLU Rab osigurao je 250 tisuca kuna. Ugovor o sufinanciranju projekta “Gat za turisticke brodove u luci Opatija” – Gradnjom novog operativnog gata rasteretiti ce se postojeci dio operativne obale i proširiti te sanirati pristanište radi sigurnijeg priveza i povecanja putnickog prometa luke Opatija. Projekt predstavlja nultu fazu projekta “Dogradnja luke Opatija”, a ukupna procijenjena vrijednost radova je 3.128.800,00 kuna, od cega je za dokumentaciju i ishodenje lokacijske dozvole Ministarstvo sufinanciralo s 1,5 milijuna kuna, a Primorsko-goranska županija sa 877 tisuca kuna. Za ovu namjenu Grad Opatija je osigurala 750.000,00 kuna. U 2015. godini Primorsko-goranska županija potpisala je s Gradom Opatija ugovor na još 900 tisuca kuna za izvodenje radova za gat za turisticke brodove u luci Opatija, dok je za ovu namjenu od Ministarstva odobreno milijun kuna. Nastavak je to vec poduzetnih aktivnosti na izradi i financiranju dokumentacije uredenja opatijske luke, a koji se uklapa u koncept Novog lica Opatije. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture svake godine dodjeljuje sredstva za sufinanciranje projekata županijskih luckih uprava – izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju postojece infrastrukture te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture. U 2015. godini planirano je 23 milijuna kuna, od cega projekte luckih uprava Primorsko-goranske županije sufinancira iznosom od pet milijuna kuna. Sredstva se dodjeljuju temeljem javnog poziva koji raspisuje MPPI i na koji sve županijske lucke uprave kandidiraju projekte za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog znacaja. U 2015. godini zaprimljeno je ukupno 27 projektnih prijedloga, kandidiranih od strane 16 županijskih luckih uprava. Ukupna vrijednost traženih sredstava iznosila je 75,5 milijuna kuna. Kriteriji odabira u skladu su s politikom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i ukljucuju unapredenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza u pogledu povezivanja otoka s kopnom i otoka medusobno, stvaranje boljih uvjeta za život na otocima i poticanje gospodarskog razvoja otoka te otklanjanje nedostatka na postojecoj infrastrukturi S obzirom na svake godine velik interes županijskih luckih uprava i potreba za sufinanciranjem infrastrukture, MPPI razmatra i druge mogucnosti financiranja ovih projekata, u prvom redu kroz fondove Europske unije. Upravo stoga je sredstvima iz Operativnog programa Promet ugovorena izrada Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog znacaja, koji bi trebao biti završen sredinom sljedece godine. Takav ce plan poslužiti kao temelj za buduca ulaganja u županijske luke i za mogucu apsorpciju europskih sredstava iz Operativnog programa Kohezija i konkurentnost za ovu svrhu. Na raspolaganju je 600 milijuna kuna za prioritet povezivanja otoka. Potpisivanju ugovora u ime Primorsko-goranske županije nazocili su župan Zlatko Komadina te gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic i nacelnik Opcine Lopara Alen Andreškic.   Izvor: www.pgz.hr

Opatija