Poziv građanima za sudjelovanje na javnim tribinama o parkirnoj politici

Gradonacelnik Grada Opatija poziva gradane Grada Opatije na javne tribine koje ce se organizirati na temu politike parkiranja na podrucju Grada Opatije. Tribine ce se održati:   *  petak, 9. 2. 2018, s pocetkom u 18,00 sati, u Velikoj dvorani Vile Antonio, Opatija, Nazorova 2.  * ponedjeljak,  12.2.2018, s pocetkom u 18,00 sati, u školskoj dvorani Škole Icici, Icici, Liburnijska ul. 30.  

Opatija