Poziv građanima za sudjelovanje na javnoj tribini o parkirnoj politici

Gradonacelnik Grada Opatije poziva gradane na javnu tribinu koja ce se organizirati na temu politike parkiranja na podrucju Grada Opatije. Tribina ce se održati: – u subotu 17. veljace 2018. s pocetkom u 18,00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Ika 

Opatija