Poziv na uključenje izrade Lokalnog programa za mlade

Grad Opatija je krenuo u izradu Lokalnog programa za mlade, a proces izrade predviden je u periodu od ožujka do prosinca 2018. godine. Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018. – 2021. prvi je strateški dokument namijenjen mladima, koji ima za cilj objediniti potencijale mladih u zajednici i potrebe mladih te na osnovu njih izraditi prioritete i mjere kojima Grad Opatija namjerava odgovoriti, poboljšavajuci time kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici do 2021. godine, istaknuli su na konferenciji za medije održanoj jucer u Centru Gervais gradonacelnik Ivo Dujmic i Diana Kovacic iz Udruge Žmergo, koja koordinira procesom te pozvali sve mlade Opatijce, kao i sve one koji rade s mladima da se ukljuce u izradu ovog dokumenta. – Prema posljednjem popisu 15 posto stanovništva u Opatiji cine mladi. U posljednjih desetak godina Grad je napravio mnogo za svoje mlade sugradane – izgradili smo Sportsku dvoranu i Centar Gervais, gradimo novi djecji vrtic, imamo djecju plažu i mnogobrojna djecja igrališta, ali ono što posebno želim istaknuti su potpore, i to potpore za zapošljavanje i potpore za otvaranje obrta kao i stipendije za ucenike i studente. Puno smo ucinili za naše mlade, a sada smo krenuli i dalje, u izradu Lokalnog programa za mlade. Zaprimili smo ponude za izradu lokalnog programa za mlade i odlucili smo se za udrugu Žmergo, koja ce koordinirati procesom, istaknuo je gradonacelnik Dujmic i pozvao mlade da se ukljuce i da kažu što žele te najavio osnivanje radne skupine koja ce pratiti provedbu programa. Predsjednica udruge Žmergo Diana Kovacic istaknula je kako je cilj konferencije za medije pozvati mlade, ali i sve gradane Opatije koji direktno i indirektno rade s mladima, ili su pak roditelji mladih da se aktivno ukljuce kroz moguce oblike suradnje, a kako bi doprinijeli izradi ovog važnog dokumenta. – Proces izrade sastoji se od niza aktivnosti kojima ce se ispitati potrebe mladih, dosadašnja i planirana ulaganja u mlade te potencijali zajednice kroz izradu „mape zajednice“ na raspolaganju mladima. Proces ce koordinirati naša udruga Žmergo u suradnji s Gradom Opatija i Savjetom mladih poticuci aktivno sudjelovanje mladih i svih koji direktno djeluju za mlade. Takoder cemo imati fokus grupe i sastanke strucnih radnih skupina u  nekoliko tematskih podrucja, a sve zainteresirane pozivamo na Konferenciju za mlade 7. svibnja u Centar Gervais u sklopu koje ce se održati tematske fokus grupe te javna tribina o problemima i potrebama mladih na lokalnoj razini s ciljem prikupljanja povratnih informacija mladih za izradu prioriteta i mjera Lokalnog programa za mlade, istaknula je Kovacic te pozvala sve mlade gradane, ucenike, studente, predstavnike škola, roditelje i sve koji rade s mladima da dodu na Konferenciju u svibnju. Svi koji nece moci prisustvovati konferenciji, moci se u izradu programa ukljuciti putem on-line upitnika koji ce uskoro biti dostupan na mrežnim stranicama udruge Žmergo te portalu Grada Opatije.   Upitnik za organizacije civilnog društva Upitnik za javne ustanove i poslovne subjekte Upitnik za gradane

Opatija