Poziv za prijavu spomeničke rente

Poziv za prijavu spomeničke rente

Suglasno Zakonu o zaštiti o ocuvanju kulturnih dobara postoji obveza svih poslovnih subjekata da do 31. ožujka tekuce godine prijave svoju godišnju obvezu placanja spomenicke rente. Poziv za takvu prijavu bit ce objavljen u Novom listu narednih dana. Prijave se podnose na OBRASCU PRIJAVE. Na temelju clanka 114. stavak 7. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13)   POZIV ZA PRIJAVU RENTE 2014. GODINE G R A D   O P A T I J A UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA priopcuje svim pravnim i fizickim osobama koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na podrucju kulturno-povijesnih cjelina na podrucju Grada Opatije, da su obvezni do 31. ožujka 2014. godine dostaviti PRIJAVU PODATAKA ZA UTVR?IVANJE SPOMENICKE RENTE ZA 2014. GODINU   Prema clanku 114. stavak 1. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara i clanka 2. Odluke o visini spomenicke rente Grada Opatije ( «Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 41/10) propisano je da su obveznici spomenicke rente fizicke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zašticenom nepokretnom kulturnom dobru ili na podrucju zašticene kulturno-povijesne cjeline na podrucju Grada Opatije. Na podrucju Grada Opatije utvrdene su kulturno-povijesne cjeline: Grada Opatije, naselja Veprinac i naselja Volosko i rješenjima Ministarstva kulture upisane su te kulturno-povijesne cjeline kao kulturna dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a koji upisi su objavljeni u «Narodnim novinama» br. 124/06. Prema clanku 114. stavak 7. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara obveznici spomenicke rente dužni su do 31. ožujka 2014. godine prijaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u nepokretnim kulturnim dobrima ili na podrucju kulturno-povijesnih cjelina u kojima obavljaju svoju djelatnost da bi se temeljem tih podataka mogla utvrditi spomenicka renta za 2014. godinu. OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrdivanje spomenicke rente za 2014. godinu možete pronaci na WEB stranici Grada Opatije : www.opatija.hr. Prijava mora biti ispunjena na obrascu, mora biti citka i mora sadržavati sve tražene podatke iz obrasca. Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrdivanje spomenicke rente za 2014. godinu pošaljite poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, 51 410 OPATIJA, M.Tita 3, FAX. (051) 701-313 ili e-mail: info@opatija.hr. Ako neki obveznik obavlja djelatnost u više poslovnih prostora za svaki poslovni prostor mora se podnijeti zasebna prijava podataka. Obveznici spomenicke rente koji do 31. ožujka 2014. godine ne dostave podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u kojima obavljaju svoju gospodarsku djelatnost na podrucju zašticenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije, kaznit ce se za prekršaj novcanom kaznom sukladno clanku 118. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara. Za sve upite o prijavi podataka i utvrdivanju spomenicke rente možete nazvati broj telefona : 051 – 680-123 .                                                         

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija