Pozivni natječaj za prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Na temelju clanka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 37/15) i odluke od 04. sijecnja 2018.godine, Gradonacelnik Grada Opatije, objavljuje Pozivni Natjecaj za prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije Tekst natjecaja

Opatija