PREDSTAVLJEN NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJE 2015.

PREDSTAVLJEN NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA OPATIJE 2015.

  U uredu gradonacelnika Opatije gradonacelnik Ivo Dujmic sa zamjenicom Marinom Gašparic i procelnikom gradskog Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijelom Jermanom na konferenciji za novinare održanoj jucer (u ponedjeljak) predstavio je Nacrt prijedloga proracuna Grada Opatije za 2015. godinu. Isti nacrt bit ce predocen javnosti  i putem javnog savjetovanja koje ce se otvoriti preko www.opatija.hr. Nakon okoncanja postupka konzultacija bit ce utvrden  prijedlog Proracuna Grada Opatije 2015. koji ce se uputiti na usvajanje vijecnicima Gradskog vijeca na narednoj sjednici. Valja istaci da je ovaj Nacrt prijedloga proracuna 2015. napravljen bez smjernica Ministarstva financija i uvažavajuci najavljene promjene porezne politike, jer su izmjene propisa tek 12. studenog o.g. upucene u saborsku proceduru. Stoga je Nacrt oprezno planiran, ali koncipiran tako da zadržava  nadstandard u javnim potrebama kao do sada, i to bez novih opterecenja za gradane, sažeo je uvodno gradonacelnik Dujmic. Obrazlažuci ga dalje detaljnije, gradonacelnik je pred novinarima taksativno nabrojao da  se dosadašnji  nadstandard zadržava u segmentu socijalne i zdravstvene zaštite (primjerice, naknade za pomoc i njegu u kuci, socijalne pomoci, sufinanciranje nabavke zdravstvene opreme, hitne pomoci, turisticke ambulante…). Nema rezova ni predškolskom i osnovnoškolskom odgoju (Grad Opatija osigurava aktivnosti asistenata u nastavi i dalje, ne mijenja se cijena boravka u vrticu, nastavlja se sa stipendiranjem ucenika i studenata, kao i sufinanciranje nabavke udžbenika po utvrdenim kriterijima….). U pogledu pružanja potpore lokalnom gospodarstvu, gradonacelnik Dujmic istice da se zadržava realizacija mjera poticanja poduzetnika i obrtnika, kao što se to odnosi i na nastavak provedbi mjera namijenjenih samozapošljavanju. Ostaju i mjere olakšice za one u najmu gradskih poslovnih prostora koji uredno izvršavaju svoje obveze prema najmodavcu (umanjenje zakupnine od 10 posto mjesecno, te 50 posto u prosincu). Nastavlja se i podupiranje planiranih manifestacija koje su od strateškog znacaja za jacanje destinacije. Kako su djelatnicima gradske uprave i gradskim tvrtkama još prije dvije godine smanjene place i druga materijalna prava (uz klauzulu da ce se ista vratiti kada se poboljša ekonomska situacija), a s obzirom na stagnaciju gospodarstva – umanjenja osobnih dohodaka i materijalnih prava djelatnika ostaju i dalje na snazi; taj stav „ugraden“ je u pregovore sa predstavnicima sindikata oko novog kolektivnog ugovora za djelatnike gradske uprave, koji su inace otvoreni 14. studenog. Zakljucno, prema Nacrtu prijedloga proracun za 2015. iznosi 119.791.743 kune. Gradonacelnik je izrazio nadu da bi pokrenute, ali i buduce nove investicije trebale otvoriti nova radna mjesta, a ocekuje i novu gradnju na širem podrucju grada, jer su za to stvorene mogucnosti dosadašnjim ulaganjima u novu komunalnu infrastrukturu. Sve zacrtane gradske  investicije  nastavljaju se realizirati prema planu. S tim u vezi, ali i usko povezano s mjerama racionalizacije poslovanja ( koje su na snazi u Gradu Opatiji vec nekoliko godina, uz obvezu pojacane kontrole troškova i racionalizacije poslovanja svih gradskih ustanova i tvrtka),  zbog ušteda koje ce se time ostvariti gradonacelnik je najavio opravdano argumentiranu  mjeru pripajanja gradskih tvrtki. Tako dolazi do pripajanja manje tvrtke Opatija 21 d.o.o. vecoj tvrtki Parkovi d.o.o. koja ce preuzeti sve djelatnike Opatije 21. Kada je Opatija 21 osnivana kao osnovna djelatnost tvrtke navedeno je projektiranje objekata. Istovremeno, projektiranje kapitalnih gradskih projekata do sada je vec napravljeno pod ingerencijom UO za prostorno uredenje Grada Opatije koji i dalje, posebno nakon lanjske reorganizacije gradske uprave vodi ove projekte ali i nužnu koordinaciju prema fondovima EU.  To jedan od osnovnih razloga pripajanja Opatije 21. Parkovima. Uz to, djelatnici Parkova vec rade na održavanju gradskih javnih površina (parkova, plaža), a redovno su bili angažirani kao ispomoc pri održavanju manifestacija u sportskoj dvorani što je vodi Opatija 21. Kroz ovo pripajanje ispunit ce se i sve kadrovske potrebe, dok ce onda veca tvrtka „Parkovi“ još preuzeti i upravljanje nad sadašnjim gradskim parkiralištima. Glavna poruka koju šalje koalicija  na vlasti jest da, po isteku ugovora s tvrtkom koja sada obavlja poslove organiziranja parkiranja na podrucju grada, Grad Opatija planira te poslove ubuduce povjeriti gradskoj tvrtki, a ne više tržištu. Razlog je što tako može strateški provoditi obecanu razvojnu politiku, usmjerenu na privlacenje turista u Opatiju i jacanje destinacije.  Uklapa se to i sa investiranjem u  krupne kapitalne projekte, poput  sportske dvorane koja je vec izgradena, dok su drugi (poput luke Opatija, Kulturno turistickog centra, uredenja plaže Slatina, natkrivanje Ljetne pozornice, novi objekt Vatrogasnog doma, zdravstvenog centra, objekta djecjeg vrtica …) trenutno u razlicitim fazama realizacije. Ocekuje se i da ce realizacija nekih od nabrojanih biti potpomognuta  sredstvima iz fondova EU.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija