Predstavljen prijedlog proračuna Grada Opatije za 2018

Predstavljen prijedlog proračuna Grada Opatije za 2018

Danas je u uredu gradonacelnika održana konferencija za medije na temu predstavljanja prijedloga proracuna Grada Opatije za 2018. godinu s projekcijama plana za godine 2019. i 2020. Prijedlog proracuna u iznosu od 214.667,671 milijuna kuna predstavili su zamjenici gradonacelnika Vera Anicic i dr.sc. Emil Priskic te procelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman. Glavne odrednice Proracuna uskladene su sa strateškim ciljevima Grada definiranima u usvojenoj Strategiji razvoja. Nastavljaju se investicije u komunalnu infrastrukturu poput izgradnje novih te uredenje postojecih prometnica, uredenje obalne šetnice i javnih plaža, širenje sekundarne mreže vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i sl. Jedna od najvažnijih znacajki Proracuna je naglašena socijalna komponenta rekla je zamjenica Anicic te je istaknula da su prijedlogom proracuna znacajno povecana izdavanja za javne potrebe koja cine cak cetvrtinu proracuna za iducu godinu tj. 55 milijuna kuna – a što je u konacnici preko 10 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu. Posebna pažnja usmjerena je na poboljšanje standarda stanovnika svih dobnih skupina. Pored vec postojecih oblika pomoci, osigurana je novcana pomoc u visini od 1.000 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kuna, kao i nadoknada troškova godišnjeg zdravstvenog dopunskog osiguranja u visini od 840 kuna. Planirani su besplatni udžbenici za osnovnoškolce, sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce te povecanje broja stipendija. Mjere potpore za novorodenu djecu nastavljaju se i u iducoj godini, a za djecu koja pohadaju vrtic se od ove pedagoške godine primjenjuju nova pravila kod placanja vrtica cime se olakšava roditeljima. Naime, drugo i svako sljedece dijete iz obitelji upisano u vrtic ne placa boravak u vrticu. Da bi se ispunili važeci državni pedagoški standardi povecat ce se broja osoblja u vrticu, kao i sredstva za zaposlene. U kulturi i sportu nece biti smanjenja dosadašnjih izdavanja za rad i programe udruga te je najavljeno povecanje sredstava za place u Gradskoj knjižnici radi primjene novih koeficijenata. Zamjenik Priskic naglasio je da je planiran nastavak znacajnih ulaganja Grada u kapitalne investicije i to prvenstveno u dovršetak izgradnje Djecjeg vrtica, zatim ulaganje u projekte aktivne revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnik u parku Angiolina te sanacija i uredenje Ville Angiolina) te rekonstrukcija nogometnog igrališta. U prijedlogu proracuna je planirano izvodenje dva prekogranicna EU projekta, kao i sufinanciranje uredenja plaže Crnikovica. Isto tako, zamjenik je istaknuo da nije planirano povecanje javnih davanja u nadležnosti Grada tj. ostaje ista vrijednost boda komunalne naknade i koeficijenti zona, visina i oblici gradskih poreza se ne mijenjaju te nije planirano ponovno uvodenje poreza na potrošnju.  Prijedlog proracuna sadrži i novo kreditno zaduženje koje se u stvari odnosi na refinanciranje postojeceg kredita za izgradnju Centra Gervais, a cime ce se smanjiti buduce izdatke na ime kamata. Kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva nastavlja se s potporama gospodarstvu u okviru vec postojecih oblika potpora ali se za tu namjenu planira više sredstava radi povecanja pojedinacnih potpora. Osim toga, planiran je pocetak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji ce biti smješten u Vili Antonio i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u Gradu, ali istovremeno i centar okupljanja mladih s ciljem razmjene ideja. Gotovo polovica proracuna za 2018. godinu otpada na kapitalna ulaganja u imovinu (komunalna i društvena infrastruktura) te za javne potrebe. Prijedlog plana proracuna za 2018. trenutno se nalazi na javnoj raspravi koja je otvorena do 30. studenoga.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija