Prekinuti radovi na obnovi spomen ploče grofu Andrassyju u Voloskom

Madarski veleposlanik i clanovi madarske kulturne udruge Baross iz Rijeke obratili su se nedavno Gradu Opatija sa zamolbom da se uredi potporni zid na kojemu se nalazi i spomen ploca grofu Andrassyju, te uredi holtikulutrno okoliš. Zid se inace nalazi u okucnici Ville Minach, a kako je sve pod zaštitom konzervatora, Grad je zatražio a onda i dobio suglasnost konzervatora iz Rijeke za izvodenje potrebnih radova na sanaciji dijela potpornoga zida. Potom je zatražena i suglasnost suvlasnika spomenute kuce, koju su ovi usmeno i dali. Radovi su trebali biti dovršeni do 18. svibnja jer je toga dana predvideno polaganje vijenaca na spomen plocu grofu Andrassyju. Nažalost, 9. svibnja djelatnici Komunalca došli su na lokaciju i zapoceli sa pripremama za izvodenje radova, podigli su skelu, no jedan od suvlasnika kuce tada ih je zamolio da prestanu sa radovima i napuste okucnicu. Radnici su to i ucinili, nakon što su oprali zid te demontirali skelu.

Opatija