Preventivni UTZ pregledi – naknadna obavijest

Temeljem do danas pristiglih zahtjeva za UTZ preglede, obavještavamo sve podnositelje zahtjeva da je, u skladu s osiguranim sredstvima i namjenama, moguce realizirati jedan ultrazvucni pregled po korisniku, po vlastitom izboru. Naime, utvrdeno je da su korisnici na zahtjevu prijavljivali više UTZ pregleda po korisniku što se nece moci realizirati. Pojašnjenje se daje sa ciljem da ne bude nejasnoca kod prijave na pregled. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Opatija