Prezentacija faze glavnog projekta Kulturno turističkog centra

U uredu gradonacelnika izradivaci glavnog projekta Kulturno turistickog centra Opatija iz tvrtke Prag d.o.o. danas su gradonacelniku i njegovim strucnim suradnicimana radnom sastanku  prezentirali  dosadašnji tijek izrade projekta KTC-a. Prema analiziranome, rijec je o kvalitetnom  projektu koji napreduje zadanim tempom, a po isporuci glavnog projekta moci ce se podnijeti zahtjev za ishodovanje gradevinske dozvole, što je naredni korak. Opatija ce se tako vrlo skoro moci pohvaliti s još jednim  novim kvalitetnim kapacitetom, pored multifunkcionalne sportske dvorane, KTC-om – ali ovoga puta namijenjenog sadržajima predznaka kulture i srodnih manifestacija. Tako bi u roku nekoliko godina turisticka infrastruktura dobila ne samo kapacitete koju su joj nužni, vec i sasvim drugi imidž u svjetlu suvremenih trendova i konkurentnosti, koji se ocituje ali i mjeri i  kroz odnos prema gradu u kojem se živi; to je svakako važno za lokalno stanovništvo, cija se kvaliteta življenja neminovno mijenja na bolje.  

Opatija