Primopredaja vozila Područne vatrogasne jednice Liburnije

Nova vatrogasna vozila u vrijednosti od oko 1.2 milijuna kuna predana su u petak Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija te Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Opatija i Krasu iz Šapjana. Primopredaji ukupno tri nova vozila nazocili su, uz gradonacelnika Grada Opatije Ivu Dujmica i zapovjednika JVP Opatija Gordana Filinica, i nacelnik Opcine Lovran Bojan Simonic, nacelnik Opcine Matulji Mario Cikovic, zamjenica nacelnika Opcine M. Draga Luciana Sterle Peruch, zatim tajnik Županijske vatrogasne zajednice Nikica Tramontana, predsjednik Podrucne vatrogasne zajednice Liburnija Boris Laginja i tajnik Edvard Primožic, zamjenik zapovjednika JVP Opatija Igor Ravnic, predsjednik DVD-a Opatija Mladen Šculac, zapovjednik DVD-a Opatija Zoran Laslavic, predsjednik DVD-a Kras Šapjane Tomislav Hosi te zapovjednik DVD-a Kras Silvio Surina. Vozila su nabavljena putem Podrucne vatrogasne  zajednice, a financirana su sredstvima Grada Opatije te sredstvima Opcina Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga. Ova nabavka vozila najbolji je pokazatelj rada na preventivi i pripremi protupožarne zaštite, a ujedno pokazuje zajednicki rad svih JLS na podrucju zaštite od požara na Liburniji.

Opatija