Privremene mjere za uravnoteženje proračuna

Poštovani sugradani,    Cinjenica je da je Gradsko vijece prihvatilo Proracun za 2019. godinu, a zatim nije donijelo odluku o prodaji stare zgrade djecjeg vrtica ni prošle godine niti u prvoj polovici ove godine, kako je bilo planirano i Proracunom i Izmjenama Proracuna za 2019. Stoga nisu ostvareni planirani prihodi i primici Proracuna. Obzirom na nastalu situaciju, zakonski sam dužan donijeti Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proracuna.   Donošenje privremenih mjera za uravnoteženje Proracuna, sukladno Zakonu o proracunu, može trajati najdulje 45 dana i logican je korak koji sam kao gradonacelnik poduzeo. Odluka stupa na snagu danas, 2. kolovoza 2019. Isto tako, njome se ugovoreni rokovi placanja prolongiraju za 30 dana.   Privremene mjere podrazumijevaju obustave financiranja politickih stranaka, naknada za rad u Gradskom vijecu i radnim tijelima Gradskoga vijeca, pokroviteljstava, aktivnosti mjesnih odbora i programa udruga.   Pri donošenju ove Odluke striktno sam vodio racuna da se ne naruše sva prava naših sugradana iz socijalnog programa pa tako ovom obustavom nisu obuhvacene, primjerice, naknade za novorodenu djecu, kao ni poticaji za poduzetnike.   Ivo Dujmic, gradonacelnik Grada Opatije   ODLUKA  

Opatija