Produljenje roka za izvođenje radova

  Obavještavamo sve investitore na podrucju Grada Opatije, odnosno izvodace radova da, sagledavajuci situaciju nastalu uslijed epidemije COVID-19 i okolnosti ukazane na 33. sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije održanoj dana 26. svibnja 2020.g., zbog  omogucavanja završetka zapocetih radova i sprjecavanja nastanka vecih šteta za investitore, gradonacelnik Grada Opatije donosi Odluku kojom se privremeno i iznimno odobrava izvodenje radova: za podrucje naselja Opatija, Icici, Ika, Pobri i Opric, do zakljucno 13. lipnja 2020. g. Investitori, odnosno izvodaci radova dužni su poštivati druge važece propise Grada Opatije, kao i ostale Zakonske propise. S obzirom na ranije navedeno, komunalno redarstvo ce nakon proteka navedenog roka postupati temeljem važece Odluke o privremenoj zabrani radova (SN PGŽ 39/14. i 32/17.).   Grad Opatija  

Opatija