Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) Gradu Opatiji izdalo pozitivno mišljenje o usklađenosti Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. godinu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Gradsko vijeće Grada Opatije je, na sjednici 11. travnja 2024. godine donijelo Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. godinu.

Gradonačelnik Grada Opatije na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. godinu (Službene novine  Grada Opatije br. 7/24) objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. godinu

te sljedeće obrasce:

Obrazac 1 Zahtjev za dodjelu potpora u poljoprivredi

Obrazac 2 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

 

MJERA 1. POTPORA RAZVOJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Potpora za nabavu nove poljoprivredne opreme, strojeva, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete, nabavu opreme za sustav navodnjavanja zemljišta, za nabavu zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira), žičanih ograda (mreža) i repelenata za smanjenje štete od divljači te postavljanje priključaka za poljoprivrednu vodu.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 EUR po korisniku godišnje, odnosno do 60% prihvatljivih troškova za ulaganja koja provode mlade osobe, a najviše 2.500,00 EUR, po korisniku godišnje.

MJERA 2. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POTROŠNJE VODE IZ POLJOPRIVREDNOG PRIKLJUČKA

Potpora za sufinanciranje troškova potrošnje vode iz poljoprivrednog priključka za zalijevanje tla u periodu od 01.06.2024. do 30.09.2024. godine.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% stvarnih troškova, a najviše do 265,00 EUR mjesečno, odnosno do 60% stvarnih troškova mladih osoba, a najviše do 300,00 EUR mjesečno.

MJERA 3. POTPORA PČELARIMA ZA PRIHRANU PČELINJIH ZAJEDNICA I NABAVU AMBALAŽE ZA PČELINJE PROIZVODE

Potpora za prihranu pčelinjih zajednica i nabavu ambalaže za pčelinje proizvode, uključujući i naljepnice za prodajnu ambalažu.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 EUR po korisniku godišnje, odnosno do 60% prihvatljivih troškova za ulaganja koja provode mlade osobe, a najviše do 2.500,00 EUR, po korisniku godišnje.

MJERA 4. POTPORA ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu (npr. edukacija sadnje, rezidbe, cijepljenja, prerade voća i slično).

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 200,00 EUR po jednom polazniku godišnje, odnosno do 60% prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 EUR po jednom mladom polazniku godišnje.

MJERA 5. POTPORA ZA KUPNJU PRODAJNE AMBALAŽE ZA VOĆE, POVRĆE, CVIJEĆE I OSTALE POLJOPRIVREDNE PRERAĐEVINE

Potpora se dodjeljuje korisnicima navedenim u članku 2. ovog Programa za kupnju  prodajne ambalaže za voće, povrće, cvijeće i ostale poljoprivredne prerađevine.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje, odnosno do 60% prihvatljivih troškova za ulaganja koja provode mlade osobe, a najviše do 400,00 EUR, po korisniku godišnje.

MJERA 6. POTPORA ZA ANALIZU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Potpora za analizu tla i preporuka za gnojidbu na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća, povrća, cvijeća i ostalih poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljiva je analiza i preporuka provedena od ovlaštenih institucija, za uzorke tla uzete nakon 1. siječnja 2024. godine.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% troškova analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje, odnosno do 60% prihvatljivih troškova za ulaganja koja provode mlade osobe, a najviše do 400,00 EUR, po korisniku godišnje.

MJERA 7. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

Potpora se dodjeljuje OPG-ovima koji imaju sjedište OPG-a i prebivalište nositelja OPG-a na području Grada Opatije za troškove stručne kontrole i certificiranja ekološke proizvodnje, odnosno izdavanja potvrdnice/certifikata u ekološkoj proizvodnji za 2024. godinu.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje, odnosno do 60% prihvatljivih troškova za ulaganja koja provode mlade osobe, a najviše do 400,00 EUR, po korisniku godišnje.

MJERA 8. POTPORA ZA NABAVU VIŠEGODIŠNJIH SADNICA

Potpora za nabavu deklariranog sadnog materijala u svrhu podizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih.

Visina potpore po sadnici iznosi:

– za sadnice pitomog kestena do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 20,00 EUR po sadnici,

– za sadnice masline do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 10,00 EUR po sadnici,

– za sadnice voćki (npr. trešnja, smokva, nar, limun, jabuka, šljiva, breskva, dunja, nektarina, marelica, kruška, višnja, malina, borovnica, kupina i slično) do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 10,00 EUR po sadnici,

– za cjepove vinove loze do 50 % nabavne cijene sadnice, a maksimalno do 5,00 EUR po sadnici.

Ukupan iznos sufinanciranja nabave sadnog materijala može iznositi najviše do 2.000,00 EUR po korisniku godišnje, odnosno za mlade osobe može iznositi najviše do 2.500,00 EUR, po korisniku godišnje.

MJERA 9. POTPORA ZA NABAVU GNOJIVA, DEKLARIRANE ZEMLJE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJAKA

Potpora za nabavu gnojiva, deklarirane zemlje te sredstava za zaštitu biljaka.

Iznos potpore po korisniku je refundacija do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 EUR po korisniku godišnje, odnosno do 60% prihvatljivih troškova za ulaganja koja provode mlade osobe, a najviše do 400,00 EUR, po korisniku godišnje.

MJERA 10. POTPORA ZA POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI OPG-A

Potpore za početak obavljanja djelatnosti OPG-a mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koje su u 2024. godini započele obavljanje djelatnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a).

Iznos potpore čini jednokratna potpora u iznosu od 2.000,00 EUR, odnosno 2.500,00 EUR ukoliko je mlada osoba započela obavljanje djelatnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a).

Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Javnog poziva odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali do maksimalnog iznosa od 2.500,00 EUR, odnosno za mlade osobe do 3.000,00 EUR.

Korisniku koji je ostvario pravo na potporu za početak obavljanja djelatnosti OPG-a, može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali do maksimalnog iznosa od 4.500,00 EUR, odnosno za mlade osobe do 5.500,00 EUR.

Opatija