Program prevencije "Zajedno više možemo"

Program prevencije „Zajedno više možemo“ koji se provodi u suradnji Policijske uprave Primorsko – goranske  i Vijeca za prevenciju kriminaliteta na podrucju Liburnije je program u  kojem aktivno sudjeluje i Opatija. Temeljni  program provodi se u okviru rada Osnovne škole Rikard Katalinic Jeretov, kojoj je Grad osnivac,  upravo da bi se što je moguce više sprijecilo i umanjilo rizicno ponašanje djece i mladih. Program doprinosi provedbi  primarne prevencije usmjerene na prevenciju zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjackog nasilja i drugih oblika rizicnog ponašanja djece i mladih uz prikaz da policija kao jedan od bitnih cimbenika u zajednici, s ostalim subjektima društva – doprinosi sigurnosti zajednice. Programom se želi utjecati na razvoj spoznaje o postojanju društvenih subjekata koji zajednicki organizirano djeluju pri stvaranju pozitivnog okruženja u razvoju djece i mladih. Opatijsku školu  djelatnici Odjela za prevenciju posjecuju tijekom ovog tjedna (ponedjeljak i cetvrtak)  gdje se sastaju s ucenicima cetrvrtih razreda. Ucenici sudjeluju  u interaktivnoj radionici „Prevencija i alternativa 1“ (PIA-1). Rijec je o trecoj komponenti preventivnog programa „Zajedno više možemo“  koji se od prošle školske godine provodi u osnovnim školama na podrucju Liburnije (Opatija, Lovran, Matulji, Mošcenicka Draga),  Do sada su realizirane prve dvije komponente, i to prva komponenta „Mogu ako hocu 1“ (posjet ucenika 4. razreda Policijskoj postaji Opatija) te druga komponenta „Sajam mogucnosti“ (predstavljanje rada udruga koje se bave organizacijom slobodnog vremena djece i ucenika). U Školi djeluje koordinacija Školskog programa prevencije rizicnih ponašanja (ŠPP), u koju su ukljuceni predstavnici raznih dionika koji mogu djelovati na ovom podrucju, od predstavnika ucitelja, strucnih suradnika, ali i Policijske postaje Opatija, Centra za socijalnu skrb i dr.        

Opatija