PROMOCIJA ZERO WASTEA NA CARSKOM GRADU

Grad Opatija kao partner u EU projektu Zero Waste organizirao je u subotu pilotno pojavljivanje na dogadaju Carski grad Opatija s ciljem širenja Zero waste ideje tj. cilja kojim se teži k cim vecem smanjenju negativnih posljedica dogadaja ili festivala na javne resurse i kulturnu baštinu. Ideja ovog pilot dogadaja je da se doprinese osvještavanju javnosti o Zero waste ideji te da se potakne interes za Zero waste nacela.   Zero waste je europski projekt financiran iz programa IPA Jadranska prekogranicna suradnja koji traje tri godine te mu je ukupni budžet 1.288.000 eura, u kojem je Gradu Opatiji pripalo oko 100.000 eura. Partneri u projektu su: Hrvatska (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – vodeci partner, Grad Opatija), Albanija (Regionalno vijece Drac), Bosna i Hercegovina (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), Italija (Razvojna agencija Regije Emilia Romagna, Pokrajina Rimini, ured Agenda 21/ Održivi razvoj, Spazio Eventi Bari), Crna Gora (Opcina Tivat, Kabinet predsjednika opcine), Slovenija (Sveucilište Primorska, Fakultet za turisticke studije – Turistica). Opatija ovim projektom nastoji osvijestiti Zero waste ideju te ce iduce godine održati ekološku akciju unutar koje ce biti korištena ronilacka oprema od oko 25.000 eura a koja ce se nabaviti ovim projektom.Ukupni cilj projekta je formiranje mreže festivala i dogadaja po Zero waste strategiji, jacanje pretpostavki za održivi razvoj u Jadranskoj regiji te promocija turistickog gospodarstva u kojem su ocuvanje, recikliranje i oporavak kljucne rijeci novog kulturnog pristupa. Aktivnosti projekta su zajednicka studija i vodic za dogadaje i festivale, razmjena znanja, odabir najbolje prakse, izrada ZW vodica za dogadaje i festivale Jadranske regije, izrada Zero Waste weba, izrada Web aplikacije koja podržava ZW strategiju, radionice za promociju ZW strategije, pilot projekti, nabavka opreme, promocija i primjena ZW Jadranske mreže dogadaja i festivala. Ako organizator želi da event bude Zero Waste, event mora zadovoljiti barem jedan pokazatelj iz svake skupine pokazatelja koji su definirane u vodicu za Zero waste, pri cemu se misli na okolišne, prometne, društvene, kulturne, održive i ekonomske pokazatelje. A. B. I.

Opatija