PROSLAVA 119.OBLJETNICE HITNE MEDICINE U PGŽ

Zavod za hitnu medicinu primorsko-goranske županije obilježio je  danas 119. obljetnicu obavljanja djelatnosti hitne medicine na podrucju Primorsko-goranske županije,  svecanom sjednicom strucnog vijeca Zavoda za hitnu medicinu primorsko-goranske županije u Vili Antonio u Opatiji. Naime, upravo je u Opatiji osnovana prva hitna medicinska služba u Hrvatskoj  i to 14. sijecnja davne 1894. Godine. U sklopu proslave, održana je i pokazna vježba hitne medicinske intervencije-oživljavanja, u praku ispred vile. Nazocne su pozdravili ravnatelj Zavoda Davor Vukobrat, predsjednica Strucnog vijeca Jasna Janeš-Kovacevic, kao i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic. Na kraju su odidjeljene i  zahvalnice predstavnicima institucija koje su pomogle preustroj i formiranje Zavoda – Primorsko-goranskoj županiji, Hrvatskom  zavodu za hitnu medicinu, Gradu Cabru, te Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, ispostava Rijeka. Gradonacelnik Dujmic zahvalio je  svim djelatnicima Hitne medicine  na nesebicnom trudu i zalaganju, jer ovakvi poslovi ne mogu se obavljati bez kvalitetnog osobnog angažmana djelatnika. „Da može uvijek biti bolje, može – moji suradnici znaju da je ovo moja deviza, uvijek i svugdje, pa je tako ponavljam i ovdje. Mi smo kao Grad  uvijek izlazili u susret i poduzimali  mjere koje možemo, a koje bi stvorile potrebne okvire za kvalitetniji rad hitne medicine i zalažemo se za provodenje kvalitetnih rješenja koja idu u korist gradana.Opatija je specifican grad i o tome se treba voditi racuna, buduci da u špicama sezone broj ljudi koji obitavaju u gradu raste zahvaljujuci turizmu, a turizam je vrlo osjetljiva grana gospodarstva. Vjerujem da cemo nastaviti njegovati kvalitetu i standard“ zakljucio je gradonacelnik Dujmic.

Opatija