Radovi na nogostupu

Grad Opatija kao investitor, putem tvrtke Komunalca d.o.o. Opatija, zapoceo je dana 22. sijecnja 2014., izvoditi radove na rekonstrukciji nogostupa u Ulici maršala Tita, na potezu od hotela „Galeb“ do skretanja za „GPC Slatina.

Opatija