REAGIRANJE GRADA OPATIJE

REAGIRANJE GRADA OPATIJE

U cilju cjelovitog informiranja javnosti Grad Opatija   reagira na izjavu zamjenika opatijskog gradonacelnika Ernia Gigante Deškovica prenesenu u izvještaju sa sjednice Djecjeg Gradskog vijeca Opatije u današnjem broju Novog lista, na str. 25. pod naslovom „Balon na Gorovu ostaje i nakon dovršetka dvorane…“ Naime, buduci da je izjavu zamjenika gradonacelnika Gigantea  moguce shvatiti kontradiktorno, jer kaže  da ce „balon ostati, bit ce malo obnovljen ili cak posve zamijenjen i on bi trebao postati otvoreno sportsko igralište…“  dužni smo reagirati kako bismo objasnili situaciju oko balona na Gorovu. Napominjemo da u proracunu Grada Opatije za 2013. nisu planirana sredstva za obnovu balona, niti je u planu da balon na dvorani Gorovo ostane.  Uz to, nedavno usvojenim izmjenama i dopunama UPU naselja Opatija na Gradskom vijecu, na lokaciji na kojoj je sportska dvorana Gorovo  predvida se smještaj garaže sa pratecim sadržajima, a koji ce tek biti definirani idejnim rješenjem

Opatija