Reagiranje gradonačelnika na istupe predstavnika Sindikata Istre i Kvarnera

Reagiranje gradonačelnika na istupe predstavnika Sindikata Istre i Kvarnera

Gradonacelnik Ivo Dujmic reagirao je na istupe i izajve koje su mediji u svojim izvještajima prenijeli s jucer održane konferencije za medije predstavnika sindikata Istre i Kvarnera. Prije svega, gradonacelnik kaže da se Gradu Opatiji nitko od radnika posebno nije obratio kako bi upoznao gradsku upravu sa kršenjem njihovih radnickih prava u LRH d.d. kao što se za istupe predstavnika Sindikata Istre i Kvarnera na konferenciji za medije informacija dobila putem medija. Podsjetiti valja da je Bruno Bulic iz SIK-a, koji je jucer bio na press konferenciji, i clan nadzornog odbora LRH d.d. uime radnika LRH d.d., kao što je gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic isto clan istoga tijela, dakle u NO LRH d.d. uime Grada Opatije i opcina Lovran, Matulji, Mošcenicka Draga, kao predstavnik vlasnika kontrolnog paketa dionica  ( 25+1%) u LRH d.d. Vlasništvo nad kontrolnim paketom dionica daje pravo odlucivanja na skupštini društva, ali je naš glas kljucan samo kod: – odluke  o izmjeni statuta društva, – smanjenju ili povecanju temeljnog kapitala, –  i drugim strateškim odlukama,  sukladno Zakonu o trgovackim društvima i Statutom društva.   Podsjecamo, prije nego što je Nova Liburnija ostvarila pravo glasa iz stecenih dionica, Skupština Društva izmijenila je Statut tako da je, uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava postala ovlaštena u roku pet godina (racunajuci od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 20. rujna 2010. godine) donijeti jednu ili više odluka o povecanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povecanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeci polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital). Clanstvo u Nadzornom odboru društva  daje nam pravo nadzora vodenja poslovanja društva, ali ne i vodenje poslova društva, vec je to u iskljucivoj nadležnosti uprave. To pravo kroz clanstvo u nadzornom odboru i koristimo. Medutim, kao  gradonacelnik Opatije zalagao sam se u Nadzornom odboru, a to cu nastaviti ciniti i dalje i za razvoj ove hotelske kompanije, negdašnje perjanice turizma našeg kraja pa i zemlje, i za zaštitu interesa  zaposlenika i poslovanja. Na sjednici Nadzornog odbora u srpnju zatražio sam da na prvoj sljedecoj sjednici kao tocka dnevnog reda bude izvještaj Uprave LRH vezano uz navode sindikata na ovu temu. Da se zalažem i za razvoj tvrtke  i za zaštitu radnika svjedoci i situacija iz prosinca lani kada je uprava LRH d.d.  najavila otkaze za 87 radnika, što sam kroz pregovore s vecinskim vlasnikom dionica LRH d.d. sprijecio. Tada smo dogovorili drugi model: da se otkazi stopiraju, a da se u LRH d.d. osnuje fond namijenjen isplati otpremnina radnicima koji žele na taj nacin otici u mirovinu, i to dobrovoljno. Zajednicki cilj pritom bio je da se poslovanje LRH d.d. odvija tijekom cijele godine cime se naravno cuvaju radna mjesta, ali i osigurava stabilno poslovanje tvrtke. To cemo nastojati i u buduce; stav vlasnika kontrolnog paketa dionica u portfelju LRH d.d.  dokazano – nikada nije bio upitan. Naravno, nismo zadovoljni današnjim stanjem u Liburnia Riviera Hotelima. Ali ja, kao gradonacelnik, odnosno Grad Opatija možemo na to utjecati samo temeljem zakonskih ovlasti, dok sindikat ima dužnost štititi zaposlenike, i pritom treba koristiti sva raspoloživa sredstva sindikalne borbe. Na kraju, jedinice lokalne samouprave doista su više ocekivale od vecinskog vlasnika, SN holdinga,  kada su 2007. oni od Vlade RH dobili vecinski paket LRH d.d. u svoje vlasništvo, prvenstveno na razini ulaganja, obnovi hotelskih kapaciteta i zapošljavanju. To se medutim, kako smo svjedoci – nije dogodilo. Nastavit cemo štiti interese hotelske tvrtke u kojoj posjedujemo kontrolni paket dionica, interese radnika i zaposlenika, kao i gradana, te interese razvoja liburnijskih gradova i opcina, pa i  šire regije.   Ivo Dujmic, Gradonacelnik Grada Opatije  

Opatija