Rezultati Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2017. godini

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i clanka 7.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) gradonacelnik Ivo Dujmic donio je Odluku o rasporedu sredstava Proracuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2017.godini            Na osnovi prijava pristiglih na raspisani Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017.godini raspoloživa sredstva Proracuna Grada prema pojedinim Programima rasporeduju se prema odluci dostupnoj preko linka.       

Opatija