Riješena situacija oko proširenja groblja u Veprincu, vijećnici „za“ liniju 35 A

Riješena situacija oko proširenja groblja u Veprincu, vijećnici „za“ liniju 35 A

Problematika proširenja groblja na Veprincu, uvodenje nove linije 35a u javnom autobusnom prijevozu koja bi amortizirala ucinak ukidanja broja polazaka koje je jednostrano nametnuo Autotrolej, odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada Grada Opatije, izmjene i dopune prostornih i urbanistickih planova samo su neke su od 21 tocke dnevnog reda koje su najviše okupirale gradske vijecnike na sjednici koja se održala 1. lipnja 2015. i oko kojih su se povele intenzivne rasprave. Sve su predložene odluke usvojene, dok je s dnevnog reda s rasprave sam predlagatelj povukao tocku 13. 2. Prijedlog odluka o prodaji nekretnina z.c. 102/1 KO Opatija (garaža tržnica). O problematici vezanoj uz izgradnju garaže na tržnici žucno se raspravljalo i kroz prijedlog odluke o dopuni  Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja grada Opatija. Vijecnici su medutim podržali ovu odluku.   Postignut dogovor s Rijeckom nadbiskupijom o zamjeni nekretnina Takoder je pozdravljena i oduka o ukidanju statusa javnog dobra koja se sadržajno odnosi na proširenje groblja Veprinac. Ukratko, osigurali su se uvjeti da se ovo groblje može proširiti jer je paralelno postignut i dogovor s Rijeckom nadbiskupijom oko zamjene zemljišta koji to sada omogucuje. Ovu situaciju pokušavali su riješiti gradonacelnici  iz tri prethodna mandata,  ali je  sada postignut konacni dogovor.     Izbori za vijeca mjesnih odbora 28. lipnja Usvojena je i odluka o raspisivanju izbora za clanove vijeca mjesnih odbora. Za dan provedbe izbora odredena je nedjelja, 28. lipnja 2015. a sve informacije vezane uz njihovu provedbu mogu se dobiti na webu Grada u posebnom za to otvorenom baneru, naslova  „Izbori za mjesne  odbore“ kao i na oglasnoj ploci Grada.   Linija 35 A dobila zeleno svjetlo Ujedno, vijecnici su podržali i odluku da se uvede novi vozni red na liniji 35a kojim bi se kompenzirao manjak broja polazaka na drugim županijskim linijama koje je 13. svibnja ukinuo jednostranom odlukom prijevoznik – Autrotrolej. Vozni red ce prema najavi stupiti na snagu 8. lipnja. Usvojene su redom i sve predložene odluke o izboru najpovoljnijih ponudaca koji su se javili na raspisani natjecaj za kupnju gradskih nekretnina. Jedino ce se za stan u Iki na adresi A. Brubnjaka 4 ponovo raspisati natjecaj.   O javnim priznanjima i nagradama Grada         Katica Hauptfeld dobitnica je nagrade za životno djelo. Ivana Vaupotic nagradena je iz podrucja kulture, a Gianarriga Rona proglašen je pocasnim gradaninom Opatije. Bridge klub Opatija, Mladen Kranjcec i Enrico Marotti nagradeni su za sportska postignuca, a trgovina Melior za gospodarska.   Prezentacija projekta Vatrogasnog doma i Doma zdravlja Projekt Vatrogasnog doma i Doma zdravlja koji ce se graditi na parceli iznad Nove ceste, preko puta groblja u Voloskom, prezentiran je jucer  vijecnicima. Sve su procedure poštovane, receno je na sjednici, oba projekta su u proceduri  za dobijanje lokacijskih dozvola. Onako kako su oba projekta komplementarno osmišljena kroz suradnju Opatije i Županije, koja realizira Dom zdravlja, ali i liburnijskih opcina, koje sufinanciraju realizaciju novog Vatrogasnog doma, jamce skok  u kvaliteti standarda i vatrogasaca, ali i gradana. Projekti su dobili jednoglasnu podršku Gradskog vijeca.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija