See Leader međunarodna konferencija

1. SEE LEADER medunarodna konferencija o prakticnim i teoretskim implikacijama u provedbi LEADER/CLLD pristupa u jugoistocnoj Europi održat ce se u Opatiji od 20.-22. studenog 2019. godine u Centru Gervais. Na konferenciji ce se okupiti više od 300 sudionika, a uz znanstvenike i prakticare svoje sudjelovanje najavili su predstavnici ministarstva poljoprivrede, agencije za placanja, nacionalne ruralne mreže, razvojne agencije. – Konferenciji ce, kao kljucni govornici, nazociti predstavnici Europske komisije iz Glavne uprave za poljoprivredu (DG AGRI) i potporne jedinice FARNET mreže, kao i autoriteti s više od 20 godina iskustva u provedbi i istraživanju LEADER pristupa. Takoder, bit ce prisutni sudionici iz 15-ak zemalja Jugoistocne Europe, medu kojima najbrojniji predstavnici lokalnih akcijskih grupa (LAG-ovi), koji provode “lokalni razvoj voden zajednicom” na svojim podrucjima,  financiran iz razlicitih Europskih fondova, najavila je Andela Cvjetkovic, ispred LAG-a 'Terra liburna', koji je domacin uz FLAG 'Vela vrata'. Glavni organizator konferencije je LEADER mreža Hrvatske (LMH), krovno udruženje Lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju i ribarstvu (LAG-ova i FLAG-ova) uz niz partnerskih institucija kao što su Medunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Institut iz Montpelliera (Francuska); Fakultet agrobiotehnickih znanosti Sveucilišta u Osijeku; Ekonomski fakulteti Sveucilišta u Splitu; Filozofski fakulteti Sveucilišta u Ljubljani; Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED) te Institut za razvoj i medunarodne odnose (IRMO) i brojni drugi… –  Važno je naglasiti kako ce konferenciji, uz visoke predstavnike Ministarstva poljoprivrede i Agencije za placanja, prisustvovati i predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva rada i mirovinskog sustava  te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, tijela nadležnog koordinaciju ESI fondova, vezano za potpunu implementaciju CLLD-a u narednom programskom razdoblju. Svoj osobit doprinos dat ce i više od 20 znanstvenika u 3 znanstvena 'sessiona',  dok ce predstavnici LAG-ova i FLAG-ova iz jugoistocne Europe imati priliku razmijeniti iskustva i pronaci partnere za projekte na SEE LEADER Networking Fair-u, a na LEADER/CLLD forumu istaknut ce najvažnije smjernice za programiranje sljedeceg proracunskog razdoblja EU pred predstavnicima Europske komisije, istaknuo je predsjednik LEADER mreže Milan Medic. Cilj konferencije je poticanje jaceg povezivanja LEADER/CLLD partnerstava, koji okupljaju javnu, civilnu i gospodarsku interesnu skupinu, sa znanstvenim i istraživackim organizacijama i strucnjacima, kako bi što uspješnije, zajednicki, pronalazili rješenja za razvoj ruralnih, ribarstvenih, otockih i urbanih zajednica, a kojeg autonomno kreiraju te iste zajednice. – Zanimljiv je podatak da u Hrvatskoj postoji 68 LEADER/CLLD organizacija (54 LAG-a i 14 FLAG-ova) koje raspolažu alokacijom u visini od 98 milijuna eura u okviru trenutnog proracunskog razdoblja sufinanciranog iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Strategije koje su LAG-ovi razvili pokrivaju 51.047,08 km2 ili 90,2% kopnenog nacionalnog teritorija i ukljucuju 2.440.915 stanovnika odnosno 56,97% ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske. U LAG-ovima aktivno djeluju lokalni razvojni dionici s podrucja 6.165 naselja (91,05% ukupnog broja naselja) koja administrativno pripadaju 108 gradova i 403 opcine (85,04% ukupnog broja gradova i 94,16% ukupnog broja opcina) odnosno 511 jedinica lokalne samouprave (92,07% ukupnog broja jedinica lokalne samouprave) Republike Hrvatske, napomenula je Cvjetkovic i konkretnim brojkama približila važnost ove konferencije. Potporu konferenciji pruža Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, nacionalna Mreža za ruralni razvoj te niz jedinica lokalne i regionalne samouprave, medu kojima i Primorsko-goranska županija. Zemlja partner prve konferencije je Republika Slovenija. Ova znacajna konferencija ima za  cilj prepoznati jedinstvenost lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice za integrirani teritorijalni razvoj u jugoistocnoj Europi, sumirajuci rezultate proteklih godina provedbe te pružanjem smjernica za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Prijave traju do 31. listopada, a dodatne informacije o konferenciji možete saznati na ovom linku – https://www.see-leader.eu/  

Opatija