Službeno predati podaci provedene katastarske izmjere za Iku – Oprić : prvi osvježeni podaci nakon 1818.

Austro-Ugarska monarhija zapocela je prvu katastarsku izmjeru u zemlji upravo opatijskog podrucja, tada znanog kao kotar Volosko,  davne 1818. godine, a kada je nakon cetiri godine mjerenje dovršeno taj je model postao, danas bismo rekli – pilot projekt, temeljem kojeg je usustavljen nacin mjerenja po kojemu je onda obavljena izmjera Austro – Ugarske monarhije. Danas je u uredu gradonacelnika procelnik Podrucnog ureda za katastar Rijeka Vladimiri Majetic svecano urucio gradonacelniku Ivi Dujmicu, prvi puta nakon austrougarskih mjerenja, nove i službene podatke katastarske opcine Ika – Opric, a nakon što je završena katastarska izmjera. Ovi  ce podaci od sada nadalje biti u službenoj uporabi – katastar nekretnina, i provedeni u zemljišnim knjigama. Prva je to katastarska opcina za koju je napravljena nova izmjera. Slijedi postupak za preostale katastarske opcine na podrucju dijela Opatije. Majetic najavljuje da ce vec 5. svibnja povjerenstva Državne geodetske uprave i Opcinskog suda Opatija zapoceti sa slanjem poziva tzv. nositeljima prava u katastarskoj opcini Icici, što znaci da krece postupak i za ovu katastarsku opcinu. On bi trebao biti okoncan do konca 2014. za Icice. U listopadu pak pocinje se s pripremnim radnjama za sljedecu katastarsku opcinu, i to k.o. Opatija. No, ovakav brzi hodogram koji slijedi rezultat je višegodišnjih napora sviju ukljucenih u ovaj proces da se ubrza rad na katastarskoj izmjeri i srede zemljišne knjige, na cemu Grad Opatija inzistira godinama. Jer, bez sredenih zemljišnih knjiga, kako je istakao i gradonacelnik Dujmic, nema ni ocekivana rasta investicija ali ni šire mogucnosti za povlacenje sredstava iz fondova EU. A postupak izrade novih katastarskih planova za dio podrucja Opatije zapoceo je 2007. godine, snimkom terena, dok se sa izlaganjem i utvrdivanjem vlasništva zapocelo prije godinu i pol dana za katastarsku opcinu Ika – Opric. Duljina tog roka svjedoci i o kompliciranosti samog posla i sustava, no konacni rezultati – sredene katastarske i zemljišne knjige – puno su bitniji i u ekonomskom smislu od toleriranja usporavanja procesa izmjere. Grad Opatija tako je financijski potpomogao rad na provedbi nove katastarske izmjere koja je koštala 9,8 milijuna kuna, pri cemu je u njihovu podmirenju Grad sudjelovao sa 60 posto, a DGU sa 40 posto. Procelnik Majetic napomenuo je važnim cinjenicu da sada imamo katastar nekretnina za k.o. Ika – Opric. Funkcionira tako da vlasnik ili nositelj prava (privatnici i institucije…) dužni su u zakonskom roku od 30 dana prijaviti svaku promjenu katastru. Tko to propusti uciniti, slijedi prekršajna prijava od strane katastra. U suprotnom, navodi Majetic, dogodit ce nam se da vrlo skoro opet imamo nesredene zemljišno knjižne podatke.  

Opatija