Smajlići u posjetu Gradu

Opatijski Smajlici, djeca i mladi s invaliditetom, u pratnji predsjednice opatijske Udruge osoba s invaliditetom Klaudie Dokozic, posjetili su danas Grad Opatiju kako bi se iz prve ruke upoznali s funkcioniranjem gradskih službi. Tu su ideju sami izrazili prilikom blagdanskog domjenka Udruge. Domacini su im bili zamjenici gradonacelnika Vera Anicic i Emil Priskic. Oni su ih upoznali s poviješcu zgrade opatijske gradske uprave koja je sagradena davne 1908. godine prema nacrtima slavnog arhitekta Carla Seidla. Obišli su gradsku vijecnicu, pisarnicu, ured gradonacelnika, upoznali neke od zaposlenika. No, najviše je pozornosti ipak izazvao posjet gradskom tornju u kojem se nalazi stari sat koji još uvijek, nakon više od 110 godina rada pokazuje tocno vrijeme.  Smajlici su dio programa Opatija – zdravi grad koji svojim aktivnostima djeluje na fizicke, psihicke i socijalne dimenzije zdravlja svih svojih gradana. U Smajlice je ukljuceno 10-ak mladih clanova Udruge (16 do 26 godina života) koji se okupljaju svakim radnim danom te provode razlicite aktivnosti s asistentima. Za Smajlice su organizirane razlicite kreativne, likovne i glazbene radionice, terapijsko jahanje kao i aktivnosti s ciljem osposobljavanja za samostalni život (briga o sebi, svakodnevni poslovi u kucanstvu). Clanovi su ukljuceni i u mnoge aktivnosti lokalne zajednice (obilježavanje Dana Grada, koncerti, sportske aktivnosti) s ciljem socijalne integracije u sredinu u kojoj žive. Dugorocni cilj projekta je omogucavanje samostalnog življenja mladih osoba s invaliditetom.

Opatija