Sufinanciranje troškova javnog prijevoza za redovite studente

Grad Opatija i ove akademske godine sufinancira troškove javnog prijevoza za redovite studente u visini od 33% cijene karte. Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza koji organizira KD Autotrolej d.o.o. Rijeka u visini od 33 % cijene mjesecne putne karte u akademskoj godini 2019/2020. ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedece uvjete:                 – da imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije                 – da su redoviti studenti visokih ucilišta na podrucju Primorsko-goranske županije                 – da su upisani u akademsku godinu 2019./2020.                 – da kupuju putnu kartu za relaciju od mjesta prebivališta do sjedišta visokoškolske ustanove. Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije putem tiskanog obrasca  ili on-line obrasca dostupnih u pisarnici i na mrežnoj stranici Grada Opatije. Pravo se ostvaruje na osnovi odobrenog zahtjeva/potvrde i vrijedi za akademsku godinu 2019./2020.            

Opatija