Susret s članovima udruge "Čuvari tradicije" u Balatonfuredu

Susret s članovima udruge "Čuvari tradicije" u Balatonfuredu

Gradonacelnik Ivo Dujmic za vrijeme boravka u Balatonfuredu, prijateljskom gradu u Madarskoj, koji je posjetio s delegacijom Opatije u  povodu obilježavanja 20.obljetnice zbratimljenja, susreo se i s celnicama udruge “Cuvari tradicije” . Susret je organirao Miklos Takacs, inace pocasni gradanin Opatije. Razgovaralo se tijekom susreta s predsjednicom te udruge Sarkozine Sarovits Hajnalka  o mogucnostima šire i intenzivnije suradnje, osobito na planu sporta i kulture. Dogovoreni su i neki oblici te suradnje, posebno na razini razmjene sportaša i clanova koji su aktivni u kulturnim aktivnostima, i njihovo  intenzivnije ukljucivanje u razne aktivnosti oba grada. Ova udruga inace promice tradicionalni nacin života grada, cuvajuci  ih od zaborava, te su skoro neizostavni faktor mnogih gradskih dogadanja u Balatonfuredu, kakav je i Festival ribe i vina.

Opatija