Susret Savjeta mladih PGŽ

Savjet mladih Grada Opatije je 27. studenoga 2013. godine, u Vili Antonio bio domacin Susreta savjeta mladih Primorsko-goranske županije. Program Susreta je posvecen  aktivnom gradanstvu, odnosno sudjelovanju mladih u svim aspektima djelovanja, s posebnim naglaskom na sudjelovanje mladih u procesima politickog odlucivanja. Ovime se mladi Opatije pridružuju EU godini aktivnog gradanstva. Prema Zakonu o savjetima mladih, upravo omogucavanje sudjelovanja mladih u procesima politickog odlucivanja je kljucni cilj i uloga savjeta mladih. Susretu je prisustvovalo 20 –tak mladih, predstavnika savjeta mladih iz PGŽ. U uvodnom dijelu se predstavilo odabrane rezultate nekoliko istraživanja kojima je bio cilj ispitati sudjeluju li mladi u demokratskim procesima i na koji nacin. Odabrano je nekoliko kljucnih problema s kojima se suocavaju savjeti mladih u svom radu. Uporište za odabir problema  su rezultati istraživanja i projekta provednih u posljednjih nekoliko godina, koje su provodile udruge poput Regionalnog info centra za mlade, Mreže mladih i druge te institucija, odnosno Agencije za mobilnost i programe EU. Upravo zbog potrebe da se promjeni položaj mladih, mladi Opatije su pokrenuli i provode projekt Mladi u zajednici bez barijera, kroz koji ce u dijalogu s službenicima, politickim predstavnicima i mladima iz zajednice uciti kako povecati sudjelovanje mladih te kako utjecati na donošenje politickih odluka. Projekt su predstavili idejni zacetnici, clanovi i aktualni predsjednici Savjeta mladih grada Opatije i grada Crikvenice, Danko Žitinic i Sandi Manestar. Oni su sudionicima predstavili ciljeve, aktivnosti, vrijednost projekta, kao i nacin realizacije, kroz 4 modula. Namjera je ove prezentacije da ukaže mladima iz okruženja na mogucnost za financiranje kroz program Mladi na djelu, odnosno iz programa EU.   Implikacije društvene nejednakosti na kvalitetu života mladih i njihovu participaciju u procesima donošenja odluka je naslov predavanja koje je održao profesor Fabian Schuppert, s Institute for Collaborative Research in the Humanities, Queen's University Belfast. Sudionicima je predstavio nekoliko glavnih uzorka i dimenzija društvene iskljucenosti te prostor u kojem javne politike mogu djelovati na njeno smanjenje.

Opatija