Svečana primopredaja Grada novouređene zgrade Društvu "Naša djeca" sutra na Lipovici

Svečana primopredaja Grada novouređene zgrade Društvu "Naša djeca" sutra na Lipovici

Gradonacelnik Ivo Dujmic sutra, u srijedu, 7. rujna 2016. s pocetkom u 18 sati i službeno ce uz prigodnu svecanost predati novouredeni i prilagodeni objekt, što je u vlasništvu Grada Opatije na korištenje Udruzi Društvo „Naša djeca“ (DND) koji se nalazi na Lipovici, u zgradi pored Sportske dvorane Marino Cvetkovic.   Uz gradonacelnika Ivu Dujmica i tajnicu DND-a Opatija Sanju Škoric,  nazocni ce biti i predsjednik Gradskog vijeca Opatije prof. dr. sc. Viktor Peršic, dr. med. te zamjenici gradonacelnika Fernando Kirigin i Marina Gašparic. U prigodnom, kratkom programu sudjelovat ce clanovi i tajnica DND-a Opatija Sanja Škoric i njihovi gosti: Djecji zbor „Lovranske crešnjice“ OŠ Viktora Cara Emina iz Lovrana i Dražen Turina Šajeta, a nakon predaje objekta svi zainteresirani moci ce razgledati novouredene prostorije.    Rijec je o samostojecem objektu koji je Grad Opatija namijenio za korištenje inace vrlo aktivnome DND-u te predstavnicima Djecjeg gradskog vijeca Opatija, jer prostor koji im je do sada bio na raspolaganju nije više odgovarajuci njihovim potrebama, s obzirom na broj clanova Društva,  korisnika sadržaja i kvalitetu njihovih aktivnosti. Opatijski DND inace organizira brojne aktivnosti u slobodno vrijeme za djecu predškolskog i školskog uzrasta, a lani je Društvo „Naša djeca“ u Domu lordova u Londonu primilo visoko svjetsko priznanje organizacije Child and Youth Finance International (CYFI) u kategoriji vodstvo u civilnom društvu. Sudjelovali su i u medunarodnoj konferenciji “Djecja prava su važna: „Zašto Europa treba ulagati u djecu” koja se održala u Bruxellesu, a koju je otvorila belgijska kraljica Matilda.   Tijekom ljetnih mjeseci DND Opatija u sklopu svojih aktivnosti realizira i program cuvanja djece vrtickog uzrasta, a vrlo je važno naglasiti i informaciju da je u sklopu DND-a Opatija aktivna i grupa za djecu s posebnim potrebama „Kolibrici“, te da ova Udruga još i koordinira rad Djecjeg Gradskog vijeca. Dosadašnjim aktivnostima na medunarodnome planu clanovi DND-a postigli su zavidne rezultate, te osigurali vrlo kvalitetnu promociju Opatije, kao Grada, ali i turisticke destinacije. U renovaciju i prenamjenu prostora, ukupne površine oko 150 cetvornih metara  na Lipovici, Grad Opatija investirao je dodatnih 894.500 kuna, a radovi na preuredenju nedavno su okoncani. Prednost ovog objekta za aktivnosti Udruge DND-a Opatija je i njegova lokacija: buduci je u neposrednom susjedstvu opatijske nove sportske dvorane, clanovi DND-a  moci ce kombinirati svoje aktivnosti i s korištenjem sportskih kapaciteta te trgom ispred dvorane, ali i obližnjom plažom Lipovica, što ce doprinijeti kvaliteti aktivnosti i radu clanstva.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija