SVEČANO OBILJEŽENA 121. OBLJETNICA DJELATNOSTI HITNE MEDICINE U PGŽ

U Vili Antonio održana je prigodna svecanost povodom obilježavanja Dana Zavoda za hitnu medicinu PGŽ i 121. obljetnice obavljanja djelatnosti hitne medicine na podrucju Primorsko-goranske županije. Nazocne su pozdravili gradonacelnik Ivo Dujmic, procelnicu UO za zdravstvo PGŽ ?ulija Malatestinic, te domacin, ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Davor Vukobrat. Upravo je u Opatiji 14. sijecnja 1894. godine osnovana prva hitna medicinska služba u Republici Hrvatskoj, pa je gradonacelnik Dujmic s ponosom istakao i tu cinjenicu, naglasivši kako je Opatija u mnogocemu prednjacila, pa tako i po pitanju osnivanja hitne medicinske službe, što je tada u ondašnjem ljecilištu bio nadstandard, a danas bitan segment osnovnog standarda suvremenog društva koje treba i mora imati. Dodao je da ce Opatija svesrdno nastaviti pružati podršku i ovom razvoju. Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije javna je ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicine, koja osigurava provodenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza ozlijedenih i oboljelih osoba u odgovarajucu zdravstvenu ustanovu, te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza. Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije ima ukupno 10 ispostava, a sjedište Zavoda je u Rijeci. Na prigodnoj su svecanosti urucene i zahvalnice djelatnicima koji su otišli u mirovinu, a koje su im urucili ravnatelj Vukobrat i njegova pomocnica Biserka Grbcic-Mikulicic. Zahvalnice su dobili Angela Vuckovic, dr.med.spec. iz ispostave Rijeka,    ?urda Belobrajdic, medicinska sestra iz ispostave Delnice, Silva Krnetic, medicinska sestra iz ispostave Rijeka, Vesna Sandalj, djelatnica u racunovodstvu Zavoda u Rijeci, Ivan Dujmic, vozac iz ispostave Opatija, Tonci Corvilo, vozac  iz ispostave Rijeka, i   Josip Dumencic, vozac  iz ispostave Rab. Program je vodila Gloria Fabijanic Jelovic,  dok je za zabavni, glazbeni dio program bio zadužen Alen Polic.      

Opatija