Svečano otvoren novi gat u opatijskoj luci

Svečano otvoren novi gat u opatijskoj luci

                 U opatijskoj luci danas je svecano otvoren novi gat za privez turistickih plovila, što je samo dio puno opsežnijeg projekta uredenja opatijske luke, koji je stoga podijeljen u više faza realizacije. Tako projekt „Gat za turisticke brodove u luci Opatija“ predstavlja nultu fazu projekta „Dogradnja luke Opatija“. Cilj projekta je rasterecenje postojeceg dijela operativne obale, proširenje i sanacija pristaništa uslijed sigurnijeg priveza, povecanje prometa putnika Luke Opatija i uredenje komunalnog dijela Luke. Inace, cijeli projekt „Dogradnje luke Opatija“ realizira se kroz ukljucivanje državne (Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture) županijske (Primorsko-goranska županija) i lokalne razine (Grad Opatija) u suradnji sa Županijskom Luckom upravom Opatija-Lovran-Mošcenicka draga. Podsjecamo da su zajednickim sredstvima u visini 3 milijuna kuna realizirani Idejni projekt te napravljena Strategija utjecaja na okoliš dogradnje luke Opatija, pa je ovaj primjer gradonacelnik Ivo Dujmic ocijenio primjer izvrsne zajednicke suradnje.            Inace, dužina operativnog gata iznosi 35m +30m korijena gata, širine je 3 m i služit ce za privez putnickih i izletnickih brodova, te tako rasteretiti glavni operativni gat u opatijskoj luci.  Gat je u potpunosti opremljen mogucnošcu korištenja usluge opskrbe elektricnom strujom i vodom, a prikljucen je i na hidrantsku mrežu. Ukupna vrijednost izvedenih radova od izrade projektne dokumentacije sa nadzorom i koordinacijom zaštite na radu iznosi 2.750.000,00 kn, a projekt sufinanciraju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sa 1.150.000,00 kn, Primorsko-goranska županija sa 1.027.000,00 kn, Grad Opatija sa 300.000,00 kn i ŽLU Opatija-Lovran-Mošcenicka Draga sa 273.000,00 kn. Investitor je Županijska lucka uprava Opatija-Lovran-Mošcenicka Draga, projektant je Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka, a izvodac radova BSK commerce d.o.o. Rijeka.   Otvorenju „Nulte faze Luke Opatija“ prisustvovali su župan Zlatko Komadina, gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic i pomocnica ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Jadranka Fržop u pratnji ravnatelja ŽLU Opatija-Lovran – Mošcenicka Draga Zdravka Debelica.                  

Opatija