U Kidričevu je proteklog vikenda održan 3. modul projekta „Mladi u zajednici bez barijera“

Projekt „Mladi u zajednici bez barijera“ se zahuktao… Obcina Kidricevo iz Slovenije je od 24. do 26. travnja ugostila mlade iz Opatije, Crikvenice, Ajdovšcine i Kidriceva. Na ovome, 3. edukacijskom modulu, mladi su zajedno sa službenicima iz svojih gradskih uprava te clanovima gradskih vijeca i trenerima ucili o komunikacijskim vještinama te odnosima s javnošcu. Tijekom prethodnog modula koji se održao u Ajdovšcini, sudionici su imali zadatak zapoceti provoditi kampanju, za koju su nacrt sastavili u Ajdovšcini, krajem ožujka. Mladi su na pocetku modula prezentirali što su dosad ucinili pripremajuci i provodeci kampanje koje su osmislili na temelju potreba i želja mladih iz njihovih gradova. Na ovome modulu naucili su kako na najbolji nacin prezentirati ciljeve kampanja javnostima, medijima i predstavnicima vlasti, kako dobro zagovarati interese mladih. Sudionici su osmislili i promotivne materijale za potrebe provedbe  kampanje, odnosno vježbali pisanje poruka javnosti. Izradivali su se plakati, vježbalo se oblikovanje pisanih poruka, a vježbalo se i javno nastupanje, pred publikom, medijima, donosiocima politickih odluka. Usvojene vještine su pokazali i pred kamerom te s ostalim sudionicima analizirali nastupe. Analiziralo se primjere dobre i loše prakse u odnosima s javnošcu. U sklopu modula, sudionici su razgledali Ptuj i Kidricevo, a domacini su organizirali i posjet kuglani. Posljednji edukacijski modul održat ce se u Opatiji krajem svibnja, kada ce sudionici dovršiti pripremu za dijalog s donosiocima politickih odluka, prezentirati sve što su naucili tijekom projekta te susresti se s gradonacelnicima svojih gradova i prezentirati im svoje želje i potrebe, za koje su provodili kampanju. Na taj nacin ce se zaokružiti ciklus neformalnog obrazovanja za sudionike projekta, u tijeku kojeg su sudionici stekli osnovno znanje i vještine potrebne za vodenje strukturiranog dijaloga s mladima. Koliko ce biti uspješni u ostvarivanju svojih želja ovisit ce o volji i doprinosu svih dionika koji mogu unaprijediti živote mladih – o mladima samima, o gradskim upravama, podršci cijele zajednice  i  o donosiocima politickih odluka.    

Opatija