UREĐENJE JAVNE POVRŠINE UZ MARKET KONZUMA NASUPROT HOTELA MILENIJ

Nakon što su po nalogu komunalnog redarstva uklonjeni kontejner kojeg je bespravno postavila tvrtka Auro Domus d.o.o. uz zgradu marketa i neonske reklame postavljene na istoj zgradi, Grad Opatija zapoceo je s radovima na uredenju navedene površine i proširenju nogostupa koji ce omoguciti sigurnije kretanje pješaka prema ulici V. Nazora. Radovi ce biti završeni tijekom narednih nekoliko dana, a u sklopu njih ce se sanirati i vanjski dio zgrade ispod balkona. Da podsjetimo, Grad Opatija je 18. lipnja 2001. g. ustupio pravo gradenja za dogradnju I. kata ove gradevine tvrtki „Vior“ d.o.o. koja je za te radove i ishodila gradevnu dozvolu, a koja je kasnije poništena. Nad tvrtkom „Vior“ d.o.o. kasnije je otvoren stecajni postupak. U postupku legalizacije objekta kojeg vodi stecajni upravitelj stecajne mase tvrtke „Vior“ d.o.o. u stecaju, legalizirati ce se ono što je ugovorom o pravu gradenja i dozvoljeno: izgradnja I. kata, dok se prostor ispod balkona tretira kao prolaz odnosno javna površina. Pokušaji lovaca u mutnom, koji su htjeli bez pravnog osnova prisvojiti javni prostor u konkretnom su slucaju osujeceni.        

Opatija