UREĐENJE RAKOVČEVE ULICA TE RADOVI NA PODRUČJU MO OPATIJA-VASANSKA

Grad Opatija je krajem 2013. godine narucio prometno rješenje s prijedlogom uredenja ulice J. Rakovca u Opatiji kako bi se utvrdila moguca poboljšanja koja ce odgovoriti zahtjevima što su proizlazili iz stavljanja u funkciju garaže Slatina, a ujedno omogucilo i rješavanje zahtjeva gradana i mjesnog odbora u vezi s izgradnjom nogostupa u gornjem dijelu ulice. Prometno rješenje osigurava širinu voznog traka od izlaza iz garaže Slatina do Nove ceste koja, s jedne strane onemogucava nepropisno parkiranje vozila, a s druge strane osigurava i nesmetano odvijanje prometa, ukljucivo i dostavna vozila koja ce biti prisutna u ulici nakon što se završi izgradnja druge faze garažno poslovnog centra s trgovacko-poslovnim sadržajima. Za razliku od pocetnih zahtjeva Mjesnog odbora za izgradnjom nogostupa, koji bi onemogucio parkiranje vozila u Rakovcevoj ulici i zahtijevao širenje ceste u okolne okucnice (kroz izgradnju obostranih nogostupa), novim rješenjem uspjelo se zadržati sva postojeca parkirna mjesta, te osigurati prostor za uredenje nogostupa s desne strane ulice. Dodatno se sigurnost pješaka pojacava time što ce izmedu nogostupa i kolnicke trake biti parkirana vozila. Manjom izmjenom oznaka na kolniku na spoju sa ulicom Nova cesta osigurat ce se i sigurnije ukljucivanje vozila u promet Novom cestom. Uz pitanje uredenja nogostupa na dijelu ulice ispod crkve, s paterom Zvonkom Vlahom dogovoren je i nacin održavanja cistoce i zelenila ispod same crkve, a u skladu s zahtjevom Mjesnog odbora i uredenje dvije lokacije za „zelene otoke“ za smještaj posuda za odvojeno sakupljanje otpada. Radovi po ovom prometnom rješenju pocet ce u veljaci o.g., nakon što se završe radovi u ulici M. Tita na uredenju nogostupa od hotela Galeb do skretanja za garažu Slatina. U vezi radova na ulici M. Tita isticemo da ce iznad skretanja za garažu Slatina, kod pješackog prijelaza, biti ureden i prostor za privremeno zaustavljanje vozila radi opskrbe susjednih (knjižare, željezare i dr) kao i brojnih njihovih kupaca, a što je takoder bio zahtjev tih poslovnih prostora, kupaca i samog Mjesnog odbora. Za istaknuti je i da je Komunalac u prošloj godini zapoceo s radovima saniranja dijela kolektora sanitarne kanalizacije oko ulice J. Rakovca, te da ce ti radovi biti nastavljeni i u 2014. godini. Sami radovi nece se odvijati na trupu Rakovceve ulice, no njima ce biti riješeni i brojni problemi funkcioniranja sustava kanalizacije, a na dio kojih su upozoravali i predstavnici Mjesnog odbora.    

Opatija