Uskoro Poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Uskoro Poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Obavještavamo gradane da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja RH najavilo dugoocekivani Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuca prihvativši Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuca. Tim izmjenama Programa za razdoblje do kraja 2020. predvida se poticanje sljedecih aktivnosti: • toplinska izolacija vanjske ovojnice • zamjena vanjske stolarije • ugradnja najaviše dva sustava OIE. Svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomicna obnova pojedinih dijelova ovojnice (npr. toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora).  Obiteljska kuca u smislu najavljenog Programa energetske obnove obiteljskih kuca je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 1) ima najviše tri stambene jedinice 2) ima gradevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. U Programu mogu sudjelovati samo zakonito izgradene obiteljske kuce. U primorskoj Hrvatskoj na javni poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuce koje su energetskog razreda (prema QH,nd) C ili lošijeg. U Programu mogu sudjelovati i obiteljske kuce u zašticenim kulturno-povijesnim cjelinama te je u tom slucaju potrebno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode, odnosno za podrucje Opatije to je odobrenje Konzervatorskog odjela u Rijeci. Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuca raspisati ce i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost. Poziv bi trebao biti objavljen u lipnju ove godine kako bi gradani imali barem dva mjeseca za prikupljanje dokumentacije te kako bi krajem ljeta poceli s prijavama. Detaljne informacije o mjerama/aktivnostima koje se sufinanciraju, stopi financiranja, uvjetima prijave te potrebnoj dokumentaciji možete pronaci ovdje: https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/8324 .   GRAD OPATIJA – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE?ENJE

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija