Uspješno preuzeto upravljanje nad opatijskim parkiralištima

Prijelaz upravljanja opatijskim parkiralištima iz privatnog u javni sektor prošao je se bez poteškoca, a primopredaja opreme izmedu Opatija 21 i privatnog koncesionara Liburnija parkinga obavljena je ove subote. Tim je povodom gradonacelnik Ivo Dujmic cestitao upravi Opatija 21 na uspješno obavljenom poslu i pripremama za nesmetan prijenos upravljanja.   – U nešto više od 6 mjeseci od promjena na celu uprave oformljen je tim zaposlenika za upravljanje parkiralištima, ucinjene su brojne pripreme i potrebne edukacije te je provedeno dvadesetak postupaka javne nabave. Rezultat ovog posla je prijelaz upravljanja koji je prošao bez poteškoca. Kao što smo mogli vidjeti vec prvog dana od kada javnim parkiralištima upravlja gradska tvrtka Opatija 21, sve je funkcioniralo po ustaljenoj proceduri. Naime, automati za naplatu parkiranja su normalno radili, kao i mobilna aplikacija koja omogucuje placanje putem SMS poruke, rekao je gradonacelnik Dujmic.   Sada gradane ocekuju i dugo ocekivana nova pravila parkiranja u Opatiji, odnosno nova odluka o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije koja ce se moci poceti primjenjivati kada Ministartsvo unutarnjih poslova izda suglasnost i kada bude izglasana na Gradskom vijecu.  

Opatija