Usvojen proračun Grada Opatije za 2018. s planom projekcija za 2019. i 2020.

Usvojen proračun Grada Opatije za 2018. s planom projekcija za 2019. i 2020.

Gradsko vijece Grada Opatije na sjednici održanoj 14. prosinca usvojilo je predloženi proracun za 2018. s planom projekcija proracuna za 2019. i 2020. godina. Proracun Grada Opatije u 2018. iznosi 214.667,671 kuna. Proracun su podržali i vijecnici predstavnicke vecine tj. klub vijecnika SDP-AM-IDS-HSU-Unija, kao i vijecnici s NL Ive Dujmica sa ukupno 14 glasova za, dok je dvoje vijecnika iz redova HDZ-a bilo suzdržano prilikom glasovanja. Na samom pocetku sjednice uime predlagatelja dr.sc. Robert Kurelic, predsjednik Gradskog vijeca povukao je prijedlog o povišenju vijecnickih naknada za rad u vijecu, uz obrazloženje da nije postignuto suglasje s vijecnicima; iako se nije radilo o povišenju ukupne cifre, kako se mogao steci dojam u javnosti, vec samo o preraspodjeli postojecih iznosa sa onih za rad politickih stranaka na vijecnicke naknade, obrazložio je Kurelic. Ostatak bi se usmjerio u humanitarne svrhe, a predsjednik Gradskog vijeca odrekao bi se  dijela vlastite naknade kako bi se osigurale više naknade za dvoje njegovih potpredsjednika. Prijedlog proracuna za 2018.  napravljen je kvalitetno i dobro, s glavnim ciljem ulaganja u održavanje i razvoj grada, s posebno artikuliranim višim izdvajanjima u socijalnu komponentu, a bez uvodenja novih ili povišenja postojecih gradskih poreza i drugih davanja, uvodno je istakao gradonacelnik Ivo Dujmic obrazlažuci prijedlog proracuna vijecnicima. Glavne odrednice Proracuna za 2018. uskladene su sa strateškim ciljevima Grada definiranima u usvojenoj Strategiji razvoja. Nastavljaju se investicije u komunalnu infrastrukturu poput izgradnje novih te uredenje postojecih prometnica, uredenje obalne šetnice i javnih plaža, širenje sekundarne mreže vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i sl. Gotovo polovica proracuna za 2018. godinu ide na kapitalna ulaganja u imovinu (komunalna i društvena infrastruktura) te za javne potrebe. Jedna od najvažnijih znacajki Proracuna je naglašena socijalna komponenta; znacajno su povecana izdavanja za društvene javne potrebe, pa se tako  55 milijuna kuna, što je cetvrtina proracuna, izdvaja  javne potrebe u kulturi, sportu, socijalni segment. Taj je  iznos inace za preko 10 milijuna kuna viši nego što je bio u proracunu za 2017. Proracunska izdvajanja usmjerila su se na poboljšanje standarda stanovnika svih dobnih skupina. Osigurana je novcana pomoc u visini od 1.000 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kuna (500 kn za Uskrs i 500 kn za Božic)  kao i nadoknada troškova godišnjeg zdravstvenog dopunskog osiguranja u visini od 840 kuna. Planirani su besplatni udžbenici za osnovnoškolce, sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce te povecanje broja stipendija. Mjere potpore za novorodenu djecu nastavljaju se i u iducoj godini, a po svojoj visini izdvajanja svrstale su Opatiju u sam vrh države u segmentu mjera pronatalitetne politike i poboljšanja demografske slike grada; uz njih, ima još niz pogodnosti za djecu, mlade i njihove roditelje koje su ugradene u proracun za 2018. Naime, drugo i svako sljedece dijete iz obitelji upisano u vrtic ne placa boravak. U kulturi i sportu nece biti smanjenja dosadašnjih izdavanja za rad i programe udruga, te je najavljeno povecanje sredstava za place u Gradskoj knjižnici radi primjene novih koeficijenata. Planiran je nastavak kapitalnih ulaganja i to prvenstveno u dovršetak izgradnje Djecjeg vrtica, zatim ulaganje u projekte aktivne revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnik u parku Angiolina te sanacija i uredenje Ville Angiolina) te rekonstrukcija nogometnog igrališta. U prijedlogu proracuna je planirano izvodenje dva prekogranicna EU projekta, kao i sufinanciranje uredenja plaže Crnikovica. Prijedlog proracuna sadrži i novo kreditno zaduženje koje se u stvari odnosi na refinanciranje postojeceg kredita za izgradnju Centra Gervais, cime ce se ostvariti ukupna ušteda u kamatama. Kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva nastavlja se s potporama gospodarstvu u okviru vec postojecih oblika potpora, ali se za tu namjenu planira više sredstava radi povecanja pojedinacnih potpora. Osim toga, planiran je pocetak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji ce biti smješten u Vili Antonio, i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u Gradu, ali istovremeno postati i centar okupljanja i razmjene ideja mladih. Predstavnicka vecina u Gradskom vijecu uložila je na kraju sedam amandmana na prijedlog proracuna, koje je gradonacelnik sve prihvatio – osim amandmana o izradi i provedbi anketnog natjecaja za trg i plažu Slatinu, hotela Zagreb i zgrade Doma zdravlja u iznosu 450 tisuca kuna. Objasnio je kako ce realno izrada i natjecaj koštati i skuplje na kraju, a da je to neracionalno gradonacelnik je argumentirao primjerom kako je Grad Opatija vec jednom u mandatu gradonacelnika Amira Muzura narucio i platio izradu takvog projekta. Sporni je amandman onda upucen na usvajanje kroz izglasavanje u Gradskom vijecu, gdje je vecinom glasova prošao. Ostalim amandmanima regulirano je u proracunu  da ce Gradsko vijece raspolagati s iznosom od 230 tisuca kuna za pokroviteljstva, te sa 85 000 kn za medijsko pracenje i organizaciju javnih tribina. Liburnija jazz festival i Liburnicon izdvojeni su iz sustava javnih potreba u kulturi, jer se prema objašnjenju predsjednika Vijeca Roberta Kurelica radi o dugovjecnim manifestacijama od strateškog znacenja za Grad Opatiju. Sportski klubovi NK Opatija i  ženski RK Opatija kroz amandman dobili su dodatnih 100 tisuca kuna odnosno 30 tisuca. Vijecnici su podržali prijedlog da se mora urediti Dom u Veprincu, za što je osigurano 650 tisuca kuna, a radi se o prvoj fazi njegove rekonstrukcije. Prethodno, odbacili su prijedlog gradonacelnika o planiranju 250.000 kuna i promjeni azbestnog krova koji prokišnjava na tom domu, ponudivši kontraprijedlog o kupnji vlastitog poslovnog prostora,  za rad  MO Veprinac, ali je na kraju usvojen prijedlog o kompletnoj rekonstrukciji ovog doma, po fazama. Vijecnici su podržali prijedlog uredivackog savjeta lista „Opatija“ o imenovanju Mirjane Roncevic i u narednom dvogodišnjem mandatu za glavnu urednicu lista, inace dosadašnju glavnu urednicu,. Vijecnica Tramontana ( NL Ive Dujmica) neposredno prije izglasavanja porucila je da vijecnici ove liste podržavaju prijedlog da Mirjana Roncevic bude i dalje glavna urednica „Opatije“. Pritom je dodala i da je ocito jasno kako uopce nije postojao realan razlog da se gradonacelnika razriješi ovlasti imenovanja po prijedlogu uredivackog savjeta, a to pravo prenese na Gradsko vijece – što je upravo izglasano na jednoj od ranijih sjednica Gradskog vijeca.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija