USVOJEN REBALANS PRORAČUNA

Pred vijecnicima Gradskog vijeca  Opatije na jucerašnjoj redovnoj sjednici našao se opsežan dnevni red, a medu ostalim usvojili su i drugi po redu ovogodišnji rebalans gradskog proracuna. Gradski proracun nakon uskladivanja prihoda i rashoda kroz II. izmjene proracuna Grada Opatije iznosi 156,8 milijuna kuna, te je od planiranog, umanjen za 8,3 milijuna kuna. Uglavnom je rijec o smanjenju  planiranih prihoda za financiranje gradnje komunalne infrastrukture od strane privatnih investitora; konkretno, rijec je o izgradnji dijela ceste Kosicevo – Vaga, gdje je izvjesno da privatni investitori nece u roku u kojem je bilo planirano realizirati ovu cestu, pa izostaju sredstva koja bi uplatili u proracun.   Takoder, izmjenama proracuna ukalkulirano je i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, za ciju su prodaju bili raspisivani natjecaji ili su u tijeku. Uoceno je medutim i kako se prihodi od poreza i prireza na dohodak povecavaju, zatim rasli su i prihodi od poreza na potrošnju, kao i prihodi od koncesija, što se može tumaciti i kao znak kretanja ka oporavku gospodarstva.  Manjak u proracunu u odnosu na planirane prihode od prodaje projektne dokumentacije rezultat je i toga što nije  bilo zainteresiranih na provedenom natjecaju za Garažno poslovni centar  na tržnici. Nije prošao ni prijedlog oporbenih vijecnika HDZ-a odluke za ukidanje novcane naknade svim clanovima Gradskog vijeca Grada Opatije, predsjednicima i clanovima nadzornih odbora i upravnih vijeca svih gradskih komunalnih tvrtki i ustanova u kojem je Grad Opatija vlasnik/suvlasnik, te ukidanje svih naknada predsjednicima i clanovima gradskih komisija i odbora pri Gradu Opatiji i Gradskom vijecu Grada Opatije. Vijecnik Danko Žitinic je iznio stav  Komisije za statut prema kojem su naknade i druga primanja vijecnika i clanova radnih tijela propisane Odlukom o naknadi i drugim primanjima vijecnika i clanova radnih tijela (SN PGŽ broj 10/2003.) te se na predloženi nacin ne mogu ukinuti. Što se tice naknada za clanove nadzornih odbora trgovackih društava i clanova upravnih vijeca ustanova, Gradsko vijece nije nadležno za odlucivanje o ovom prijedlogu, jer je pitanje odredivanja naknada u nadležnosti skupština društava ili regulirano aktima ustanova. Usvojene su sve ostale odluke koje su bile dnevnom redu sjednice.    

Opatija