Uzlazni trend poreznih prihoda znak oporavka gradskog gospodarstva

Uzlazni trend poreznih prihoda znak oporavka gradskog gospodarstva

Redovna, 26. sjednica Gradskog vijeca Opatije, koja se održavala jucer popodne obilovala je temama na dnevnom redu, a kasno sinoc prekinuta je tijekom 11. tocke, Izvješca o radu ustanove Festival Opatija, zbog nedostatka kvoruma, kada su je oporbeni vijecnici napustili. 26. sjednica nastavit ce se narednoga tjedna, o cemu ce preciznu informaciju vijecnici i javnost dobiti na vrijeme. Pocetak sjednice obilježen je brojnim vijecnickim pitanjima, od uredenja plaža do cijena vode, stanja u LRH d.d. ali i zanimanja vijecnika (Robert Kurelic, lista AM, LIST, PGS) je li moguce da Grad financijski izdašnije podrži autohtone manifestacije, poput Liburnicona ili Liburnia Film Festivala, koje bilježe sve vecu posjecenost i rast kvalitete. Upravo se s tom konstatacijom i ocjenom kvalitete spomenutih manifestacija s Kurelicem u potpunosti složio i gradonacelnik Ivo Dujmic. Dodao je informaciju kako ih je Grad i do sada podupirao, u skladu sa zahtjevima njihovih organizatora koji su stizali u Grad, a temeljem kojih se odlucuje o dodjeli i visini tih potpora. Osim kroz direktne financijske dotacije, Grad je primjerice LFF-ovim organizatorima ustupio na korištenje Ljetnu pozornicu, što je u takoder podrška koja ima vrijednost, utvrdenu cjenikom.   U Izvještaju o radu gradonacelnika u periodu sijecanj – lipanj 2016. gradonacelnik Dujmic primijetio je kako je ove godine Opatija milijunto turisticko nocenje realizirala sedam dana ranije no lani, te su dosadašnji pokazatelji ostvarenih turistickih rezultata – jako dobri, uz naznake da ce i zimska sezona biti uspješna, pa je vec sada jasno da je ovo jedna od najboljih turistickih godina za Opatiju u njezinoj povijesti. Gradonacelnik je takoder istaknuo da je uocljivo i kako rastu porezni prihodi, kada je rijec o izvršenju proracuna u prvih pola godine, a to ukazuje na trend oporavka gospodarske aktivnosti u gradu, o cemu je detaljnije informacije predocio procelnik Danijel Jerman. Proracun u prvom polugodištu bio je stabilan i likvidan, a izvršenje prihoda i rashoda u okviru planirane dinamike, koje je rezultiralo plusom od 1,5 milijuna kuna. Uocljiv je porast prihoda od poreza i prireza na dohodak, koji su viši za 14 posto u odnosu na isti period lani. Generalno, pozitivni su pokazatelji koji se ocituju u vrlo zadovoljavajucem ostvarenju prihoda poslovanja. Vecinom glasova, usvojen je prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna urbanistickog plana uredenja naselja Opatija, kao i amandmani na predloženi tekst, prema kojima ce se preispitati elementi gradnje za buducu garažu tržnica, kao i uvjeti gradnje hotela Domino u zoni uz more, kraj hotela Istra Marina. Posljedicno, s obzirom da je gradonacelnik prethodno usvojio spomenute amandmane,  tocka 7.  skinuta je s dnevnog reda rasprave (Prijedlog javnog nadmetanja(prikupljanje ponuda) za osnivanje prava gradenja na odredeno vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže s pripadajucim sadržajem naziva objekta „Garažno – poslovni centar). U vijecnicke klupe jucer se vratila dr.sc. Lidija Bagaric kojoj je mandat mirovao dok je obnašala dužnost tajnice Hrvatskog sabora, te je prestao mandat njezinom zamjeniku Milovanu Šepicu. Usvojene su i tocke koje se odnose na imovinskopravna pitanja.  

Opatija