Veprinac: prošireno groblje i uređen parking te pristupna cesta

Veprinac: prošireno groblje i uređen parking te pristupna cesta

Grad Opatija realizirao je investiciju u komunalno uredenje dijela Veprinca – proširenje groblja s uredenjem parkinga uz groblje, što je investicija  od 2,8 milijuna kuna s pdv-om. Uz to, rekonstruirana je i pristupna cesta groblju, u što je dodatno investirano 334.792 kune s pdv-om.  Radove je izvela tvrtka Goran graditeljstvo d.o.o. Obilježavanje završetka radova uz blagoslov župnika Župe sv. Marka Anta Aracica održano je danas popodne na Veprincu, a dogadaju je nazocio i gradonacelnik Ivo Dujmic. Ovim proširenjem groblja stvoreno je novih  174 grobnih mjesta, a u prostoru niša s lijesovima još 33 niše. Novoizgradeni dio veprinackog groblja sa parkingom iznosi 1225,86 m2 površine. Sve hodne površine, parking i potporni zidovi obloženi su kamenom. Investicijom su obuhvaceni novi prikljucak na vodu sa dva zdenca, oborinska odvodnja svih površina, kao i hortikulturno uredenje. Uredeno je uz parkiralište uz groblje površine 280,86 m2 s 20 parkirališnih mjesta, od kojih su dva namijenjena invalidima, dok je prilazna cesta groblju rekonstruirana u duljini od 240 metara. Rekonstruirana cesta je u cijeloj dužini asfaltirana, dok je na dijelu ceste izgraden kameni zid i postavljeni cestovni rubnjaci. Pri uredenju ceste postavljena je i nova infrastruktura u punoj dužini (za vodu, DTK kanalizaciju i sedam novih stupova i lampi javne rasvjete).  Pored radova na proširenju groblja, Grad Opatija i tvrtka Komunalac ureduju i mrtvacnicu ( uredenje fasade, zamjena vanjske stolarije, te unutrašnje uredenje). Vrijednost ovih radova iznosi oko 155.000 kn s pdv-om. Podsjetimo, groblje Veprinac do pocetka radova na proširenju prostiralo se na 1.455 m2, kapaciteta 264 grobna mjesta, i u cijelosti je bilo popunjeno. Zahvaljujuci susretljivosti Rijecke nadbiskupije i nadbiskupa mons. Ivana Devcica Grad Opatija riješio je 2015. imovinsko-pravne odnose zamjenom nekretnina izmedu nadbiskupije i Grada Opatije što je bio preduvjet da se krene u realizaciju investicije. U rujnu 2015. ishodena je i gradevinska dozvola, i krenulo se u planiranje izvršenja radova u komunalno uredenje ovog dijela Veprinca.  Izvor financiranja osigurao se u proracunu Grada Opatije 2016. godine, a ugovor s izvodacem radova tvrtkom Goran graditeljstvo d.o.o. potpisan je 20. lipnja 2016. na Veprincu.    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija