VIJEĆNICI USVOJILI PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2013.

Vijecnici Gradskog vijeca Opatije usvojili su  gradski proracun za 2013. i projekcije proracuna za 2014.-2015. na jucer održanoj sjednici. Usvojeni proracun iznosi 162.544.940 kuna, u koji je uracunat i iznos kreditnog zaduženja za Dom umjetnosti od 46 milijuna kuna,  za koje su vijecnici  prethodno na sjednici dali odobrenje.  Gradonacelnik Ivo Dujmic je i na sjednici Gradskog vijeca naglasio da je proracun za 2013.  kreiran tako da su zadržana sva stecena prava, dok se s druge strane osigurao nastavak razvoja grada kroz realizaciju kapitalnih projekata, a sve to bez novih ili dodatnih opterecenja za gradane ili gospodarstvo. Proracun je realan, s obzirom da se u cijeloj zemlji i u narednoj 2013. ocekuju složene ekonomske prilike i nema puno prostora za povecanje prihoda. No,  proracunom za narednu godinu uspjelo se osigurati odvijanje prioritenih, ali i onih fakultativnih programa,kao i razvojne, kapitalne investicije. Tako se nastavlja sa krupnijim projektima – dovršetkom gradnje sportske dvorane Marino Cvetkovic na Lipovici, krece u realizaciju Doma umjetnosti, ali osigurava uredenje plaža Crnikovica, potom  Švicarske vile, kao što se proracunskim izdvajanjima planiraju urediti Americki vrtovi,  znacajni a  mrtvi opatijski kapitali.   Kako bi proracun bio uravnotežen i u okvirima realnih  prihoda, a zbog zadržavanja dostignutih standarda u sportu, kulturi i socijali, bilo je nužno smanjivati dio proracunskih izdataka. Medu njima su  i rashodi za djelatnika gradske uprave i gradskih ustanova, koje ce se smanjiti u narednoj godini. No, racionalnost u poslovanju opceniti je imperativ za 2013. U proracunu se, bez dodatnog opterecivanja gospodarstva i stanovništva, zadržavaju kao prioriteti  svi standardi i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva.  Osiguravaju se sredstva za redovno funkcioniranje gradskih ustanova i tu nema povecanja sredstava u odnosu na 2012. Takoder, zadržani su   dostignuti standardi i podržani svi kvalitetni projekti  u okviru dodatnih programa predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, tehnicke kulture i Zdravog grada. Osiguravaju se sredstva za kapitalne investicije u vodoopskrbi i odvodnji, kao i sredstva za pokrivanje dospjelih obveza po kreditima, te za zadržavanje postojecih manifestacija kojima je cilj povecanje kvalitete ukupne turisticke ponude. U obrazlaganju proracuna, navedene su i druge okolnosti koje bi trebale olakšati život gradanima. U pogledu konkretne pomoci poduzetnicima, kako bi jednostavnije prebrodili krizu i zadržali radna mjesta, Grad ce i dalje nastaviti s provodenjem mjera iz 2012. Dogovoreno je 10 postotno smanjenje zakupnine poduzetnicima koji djeluju u gradskim prostorima, ukoliko na vrijeme izvršavaju svoje obveze prema Gradu. Zadržava se i program poticanja zapošljavanja koji provodi Grad Opatija, zatim placanje razlike za stanovništvo  u cijeni vode od 4 kune, što na godišnjoj razini iznosi svotu od 2,8 milijuna kuna, kao i najniža cijena naknade spomenicke rente od 1 kune po metru kvadratnom. Premda ekonomska cijena za djecji vrtic raste i trenutno iznosi 2.400 kuna, roditelji ce i dalje vrtic u Opatiji placati 650 kuna. Raspravu vijecnika obilježilo je polemiziranje oporbe s jedne strane koja se protivila novom zaduženju, dok su vladajuci branili proracun zastupajuci koncept razvoja. Objekte društvene namjene, poput  Doma umjetnosti ili sportske dvorane, ne treba ocekivati da ce graditi turisticki subjekti, vec je to zadaca Grada. Da je zadnji trenutak krenuti u ovu proceduru za realizaciju Doma umjetnosti ukoliko se projekt želi kandidrati za financiranje kroz fondove EU, govori i podatak da po novoj praksi u EU  kandidirani ili odobreni projekt  potrebno je  prvo izgraditi vlastitim sredstvima, da bi se tek potom odobrena sredstva „povukla“ iz EU. Inace, po proceduri , nakon suglasnosti gradskog vijeca za novo zaduženje, potrebno je ishodovati i suglasnost Vlade RH.  Teze o prezaduženosti Grada, gradonacelnik Dujmic demantirao je brojkama: gradski je proracun u 2012. bio zadužen 5,32 posto. Projekcije su da bi u 2014. zaduženje proracuna iznosilo 5,14 posto, a u 2015. ono bi iznosilo 7,32 posto, a ocekuje se da bi to bila i godina oporavka od krize. Gradonacelnik Dujmic jasno je i za govornicom gradskog vijeca izjavio da Grad Opatija nece prodavati kontrolni paket dionica LRH, te da sa vecinskim partnerom vode razgovore o strateškom razvoju te tvrtke, koja mora biti motor cijelog ovog kraja. Prije glasanja o proracunu 2013. Tomislav Lesinger iz Akcije mladih napustio je sjednicu, najavivši i da daje ostavku na mjesto vijecnika u opatijskom gradskom vijecu. Usvojen je i UPU 5 naselja Dobrec i naselja Krasa, Gržanici, Kružici, Antici, Kokici, Konjovici i Dražica. Sukus ovog Plana je da se njime omogucavaju pretpostavke za ishodenje dozvola za gradnju infrastrukture a nakon toga i za gradnju objekata na podrucjima na kojima trenutno ili uopce ne postoji ili postoji neadekvatna infrastruktura. Otvaraju se i dvije zone, jedna za sport i rekreaciju, a druga za turisticko naselje, cime se stvorene pretpostavke za oživaljavanje zaleda u gospodarskom smislu. Vijecnici su u  usvojili i sve ostale predložene tocke na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeca održane jucer.

Opatija