Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom

Na temelju clanka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 94/13 i 73/17), Gradonacelnik Grada Opatije, donosi                                                                Zakljucak                         o utvrdivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom                                     Grada Opatije za razdoblje 2017.-2022.                                                        za javni uvid     1. Utvrduje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2017.-2022. godine, za javni uvid.   2. Javni uvid ce poceti  24.01. 2018. i trajat ce do zakljucno 22. 02. 2018. godine.   3. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije bit ce, za trajanja javnog uvida, dostupan na službenim stranicama Grada Opatije, izložen u prostorijama Grada Opatije u Opatiji, M. Tita 3 (Upravni odjel za komunalni sustav, II. kat, Ksenija Gunja, dipl. iur.), radnim danom i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.   4. Pisana ocitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se do kraja javnog uvida upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Grad Opatija, M.Tita 3., 51410 Opatija, odnosno na mail adresu: [email protected]   5. Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donošenja, a objavit ce se u Novom listu, te oglasnoj ploci i na web stranici Grada Opatije.                                                                                                         Gradonacelnik                                                                                                  Ivo Dujmic, ing.  

Opatija