ZAKLJUČEN SPORAZUM O OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆE U FESTIVALU OPATIJA I JVP OPATIJA

ZAKLJUČEN SPORAZUM O OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆE U FESTIVALU OPATIJA I JVP OPATIJA

Nastavno na zakljuceni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije, osnivac Grad Opatija ponudio je Festivalu, a u slucaju JVP Opatija i suosnivaci Opcine Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga, prijedlog osnovice za obracun place koja bi i u 2015. godini bila 3% manja. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH koji djeluje u Festivalu i Sindikat vatrogasaca Rijeka koji djeluje u JVP Opatija, prihvatili su umanjenje osnovice od 3% potpisivanjem Sporazuma. Umanjenjem od 3% trecu godinu zaredom, Festival i JVP Opatija uz gradsku upravu pokazali su, kako razumijevanje za kolege u vrticu i knjižnici kojima se osnovica ni iduce godine nece umanjivati, tako i za cjelokupnu situaciju u gospodarstvu. Ujedno je dogovoreno izjednacenje materijalnih prava u manjem iznosu u gradskoj upravi i ustanovama od predvidenog osnovnim ugovorom.

Opatija