Zapisnik sastanka VMO Ika i Oprič – 17. ožujka 2023.

Zajednički sastanak VMO Ika i VMO Oprič održan je 17. ožujka 2023. Na sastanku su sudjelovali svi vijećnici oba mjesna odbora. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Fernando Kirigin.

Dnevni red: spajanje mjesnih odbora

Gradonačelnik je izložio svoje viđenje i način na koji bi se u budućnosti pojedini mjesni odbori Grada Opatije mogli spojiti. Naglasak je da su mjesni odbori u zaleđu grada u nepovoljnijem položaju u vezi komunalne infrastrukture, čišćenja, sanitarne sječe, prometne povezanosti itd. Gradonačelnik je napomenuo i da se razmatra smanjenje broja vijećnika u VMO-ima sa 7 na 5. Spajanje povlači i pitanje financija te će se posebnom formulom raspodijeliti sredstva po principu nerazvijeni dijelovi grada Opatije dobit će više sredstava za komunalne djelatnosti.

Predsjednik VMO Ika:

Igor Sablić

Opatija