Zatvara se javno savjetovanje o prijedlogu Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu s danom 21. veljače 2018. godine.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno od 1. veljace 2018. godine, a razlog njegovog ranijeg zatvaranja javnog savjetovanja jesu 4 uspješne provedene javne tribine o politici parkiranja na podrucju Grada Opatije te stav da se umjesto kroz Opce uvjete, politika parkiranja definira i donese u izmjenama i dopunama Odluke o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije. Izvješce o održanom javnom savjetovanju biti ce dostavljeno uz izmjene i dopune Odluke o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije.

Opatija