Završava blagdanski period besplatnog parkinga vikendom

Završava blagdanski period besplatnog parkinga vikendom

Podsjecamo sve gradane i javnost da razdoblje besplatnog parkiranja vikendima na javnim parkiralištima u Opatiji završava 31. sijecnja, te da se od sljedeceg vikenda, 3. veljace parking u Opatiji opet naplacuje! Režim (ne)naplate parkinga na svim javnim parkiralištima (osim garaža) u vrijeme vikenda trajao je od 26. studenog 2017. do 31. sijecnja 2018. za vrijeme trajanja zimskih turistickih manifestacija u gradu koje privlace znacajan broj posjetitelja.

Opatija