Završena 1. SEE LEADER međunarodna konferencija

Zakljucnim predavanjima i panel raspravama jucer je okoncana 1. SEE LEADER medunarodna konferencija o prakticnim i teoretskim implikacijama u provedbi LEADER/CLLD pristupa u jugoistocnoj Europi koja se od srijede održavala u Opatiji. Cilj konferencije, koja je okupila više od 300 sudionika, bilo je poticanje jaceg povezivanja LEADER/CLLD partnerstava, koji okupljaju javnu, civilnu i gospodarsku interesnu skupinu, sa znanstvenim i istraživackim organizacijama i strucnjacima, kako bi što uspješnije, zajednicki, pronalazili rješenja za razvoj ruralnih, ribarstvenih, otockih i urbanih zajednica, a kojeg autonomno kreiraju te iste zajednice. – LAG-ovi ne postoje da bi koristili Europsko financiranje, oni postoje da bi koristili društvenu koheziju te kreirali društveni kapital i društvenu dinamiku. Uistinu uspješni LAG-ovi su oni koji koriste Europsko financiranje koje imamo sada da bi se financijski osamostalili i da bi zaradivali na temelju društvenog kapitala koji su stvorili u zajednici, porucila je Marija Roglic iz Montpellier Management Instituta iz Francuske. Vedran ?ulabic s Pravnog fakulteta u Zagrebu istaknuo je da je kljucno osigurati da institucije iz javnog sektora imaju kapacitet da bi mogle osmisliti projekt te da bi mogle uspješno aplicirati i 'povuci' predvidena financijska sredstva. Svoj osobit doprinos dalo je više od 20 znanstvenika u tri znanstvena ‘sessiona’, dok su predstavnici LAG-ova i FLAG-ova iz jugoistocne Europe imali priliku razmijeniti iskustva i pronaci partnere za projekte na SEE LEADER Networking Fair-u, a na LEADER/CLLD forumu istaknute su najvažnije smjernice za programiranje sljedeceg proracunskog razdoblja EU pred predstavnicima Europske komisije. – Ovo je za mene bio izuzetno važan skup, jer je koncept skupa jednako relevantan za decision makere i za LAG-ove. Takoder, duboko cijenim priliku da cujem što kolege, koji duže imaju kontakta sa znanstvenom perspektivom za LEADER, što mogu reci na tu temu, istaknula je Natalija Bogdanov s Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu te dodala da je izuzetno sretna što je imala privilegiju sudjelovati na ovoj konferenciji. Osim sudjelovanja na predavanjima i panel raspravama sudionici konferencije imali su prilike upoznati ljepote i kulturnu raznolikost našeg kraja kroz cetiri zanimljiva i sadržajna izleta. – Htjela bi se zahvaliti svim našim clanovima FLAG-a Vela vrata koji su poduprijeli našu odluku da se ukljucimo kao lokalni organizatori, kao i našem predsjedniku te gradonacelniku Kristijanu Jurjaku, ali i svim drugim nacelnicima koji su stali sa svojim znanjem iza nas. Posebno bi se zahvalila našim clanovima iz ribarskog sektora i civilnim društvima koji su osim donacija i inputa koji su nam davali doprinijeli i organizaciji maritime heritage ture za posjetitelje naše konferencije, dodala je Eliana Zec Solina, voditeljica FLAG-a Vela Vrata. – Ovim putem želim uputiti veliku zahvalu svim gradonacelnicima, nacelnicima i djelatnicima jedinica lokalne samouprave koji su nam dali apsolutnu podršku te našim clanovima i mojoj zamjenici Ireni Kukurin Baric te svima onima koji su omogucili ovu pricu koja je bila iznimno jaka. Kao i svima onima koji su uspjeli svim sudionicima uljepšati boravak u Opatiji. Da dožive naš kraj kako treba te da prožive leader pristup koji u Hrvatskoj ima veliku buducnost i veliki znacaj, napomenula je Andela Cvjetkovic, predsjednica LAG-a Terra Liburna. Glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske, Bojana Markotic Krstinic, na završnom panelu zahvalila se svim strucnjacima i kolegama. – Pogotovo se zahvaljujem kolegama iz inozemstva koji su došli u Hrvatsku da nam pomognu da sagledamo kako to izgleda u njihovim zemljama, istaknula je Markotic Krstinic. Podsjetimo, glavni organizator konferencije je LEADER mreža Hrvatske (LMH), krovno udruženje Lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju i ribarstvu (LAG-ova i FLAG-ova) u suradnji s LAG-om Terra Liburna i FLAG-om Vela Vrata, uz niz partnerskih institucija kao što su Medunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Institut iz Montpelliera (Francuska); Fakultet agrobiotehnickih znanosti Sveucilišta u Osijeku; Ekonomski fakulteti Sveucilišta u Splitu; Filozofski fakulteti Sveucilišta u Ljubljani; Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED) te Institut za razvoj i medunarodne odnose (IRMO) i brojni drugi… Potporu konferenciji pruža Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, nacionalna Mreža za ruralni razvoj te niz jedinica lokalne i regionalne samouprave, medu kojima i Primorsko-goranska županija, Karlovacka županija i sve JLS u clanstvu LAG-a Terra liburna te dio JLS iz clanstva FLAG-a Vela vrata. Zemlja partner prve konferencije je Republika Slovenija.

Opatija